$left
$middle

Fördjupade granskningsrapporter

Revisionskontorets granskningsrapporter presenteras här efter beslut i revisorskollegiet.

Letar du efter äldre rapporter?

Kontakta stadsrevisionen så kan vi skicka dem till dig.

Kontakta oss

sv