$left
$middle

Organisation

Miljöförvaltningen har tre avdelningar med flera enheter och ett verksamhetsstöd. Förvaltningen har cirka 190 anställda. Rebecka Persson är förvaltningsdirektör.

Miljöförvaltningen har ett verksamhetsstöd som är uppdelat på fyra enheter:

  • ekonomienhet
  • HR-enhet
  • kansli och juridik
  • kommunikationsenhet

Miljöförvaltningens verksamhetsstöd leds av respektive enhetschef. Verksamhetsstödets uppdrag är att vara ett strategiskt stöd till förvaltningschef och övriga chefer. Vi arbetar med kvalitetssäkring, uppföljning och gemensam planering. Dessutom stödjer vi och utbildar chefer och medarbetare.

Kansli- och juridikenheten arbetar med verksamhetsutvecklingsfrågor och ansvarar för förvaltningens dokument- och ärendehantering, juridikfrågor samt administrerar miljönämndens sammanträden.

Kommunikationsenheten arbetar både strategiskt och praktiskt med intern och extern kommunikation: planerar, utvecklar, samordnar och följer upp förvaltningens kommunikationsarbete. Kommunikationsenheten ansvarar också för miljöförvaltningens reception och frågor som rör förvaltningens digitala utveckling.

sv