$left
$middle

Organisation

Miljöförvaltningen har tre avdelningar med flera enheter samt verksamhetsstöd. Förvaltningen har cirka 190 anställda. Rebecka Persson är förvaltningsdirektör.

Miljöförvaltningen har verksamhetsstöd för:

  • ekonomi
  • HR
  • kansli och juridik
  • kommunikation.

Verksamhetsstödets uppdrag är att vara ett strategiskt stöd till förvaltningschef och övriga chefer. Vi arbetar med kvalitetssäkring, uppföljning och gemensam planering. Dessutom stödjer vi och utbildar chefer och medarbetare.

Kansli- och juridik arbetar med verksamhetsutvecklingsfrågor och ansvarar för förvaltningens dokument- och ärendehantering, juridikfrågor samt administrerar miljönämndens sammanträden.

Kommunikation arbetar både strategiskt och praktiskt med intern och extern kommunikation: planerar, utvecklar, samordnar och följer upp förvaltningens kommunikationsarbete. Kommunikationsavdelningen ansvarar också för miljöförvaltningens reception och frågor som rör förvaltningens digitala utveckling.

sv