$left
$middle

Miljöstrategiska avdelningen

Miljöstrategiska avdelningen arbetar med allt ifrån att se luften och vattnets kvalitet i Malmö - till stadsplanering och strategiska utvecklingsprojekt.

Avdelningen har cirka 55 personer och har sedan den 1 januari 2022 tre enheter:

  • klimat och energi
  • miljö och natur
  • miljöövervakning och analys.
sv