$left
$middle

Avdelningen för livsmedelsverksamhet

Avdelningen för livsmedelskontroll kontrollerar att livsmedelshanteringen i Malmö sker enligt gällande lagstiftning.

Avdelningen registrerar och godkänner livsmedelsverksamheter och har ansvaret för regelbunden tillsyn av livsmedelshanteringen i Malmö. Avdelningen har tre enheter:

  • kontrollenheten
  • kontrollstödsenheten och
  • (sedan den 1 juni 2020) enheten för trygghet och samordnad tillsyn.

Läs mer om vad avdelningen för livsmedelskontroll arbetar med.

Servicetelefon för livsmedelsfrågor telefonnummer 040-34 20 42.

sv