$left
$middle

Miljöstrategisk verksamhet

Inom miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning arbetar vi med miljöanalys, miljöövervakning av luft och vatten, miljöprogram, miljöprogram och miljöredovisning, klimatkontrakt, arbete med strategiska utvecklingsprojekt med sikte på ekologisk omställning, hållbar utveckling med mera.

Miljöförvaltningen processleder, stödjer och samordnar Malmö stads strategiska och långsiktiga miljöarbete för en hållbar utveckling. Miljöförvaltningen samordnar genomförandet av Malmö stads miljöprogram och ansvarar för miljöövervakningen av luft, vatten och natur. Vi förebygger hälso- och miljöproblem för människa, natur och samhälle genom att bevaka miljöbalkens frågor i tidiga skeden i stadsutvecklingen.

Vi driver processen Klimatomställning Malmö och arbetet med Fairtrade City, kemikalieplanen, framtidens kuststad samt Malmö stads medverkan i olika lokala, nationella och internationella nätverk med koppling till hållbar utveckling och miljö. Vi bistår staden med kompetens vad gäller ansökningar om externa medel samt projektleder externfinansierade utvecklingsprojekt. För att lyckas måste vi samarbeta. Därför genomför vi projekten med andra förvaltningar, företag och organisationer, både i Malmö och i omvärlden. Tillsammans med näringslivet och akademin har Malmö stad genom testbäddar drivit fram innovativa lösningar som till exempel smarta energisystem, öppna dagvattenlösningar och klimatkontrakt.

Miljöstrategiska avdelningen har fyra enheter:

sv