$left
$middle

Vår verksamhet

Malmö är Sveriges miljöbästa kommun 2021, utsedd av tidningen Aktuell hållbarhet. - Vi är stolta och glada. Resultatet är ett betyg på att alla i Malmö - såväl organisationen Malmö stad som näringslivet, civilsamhället, akademin och inte minst Malmöborna – tar ett gemensamt ansvar för hållbarhetsfrågorna. /Rebecka Persson, miljödirektör.

Miljöförvaltningen använder i huvudsak tre olika verktyg i vårt arbete: tillsyn och kontroll, expertis och rådgivning samt strategiska utvecklingsprojekt inom miljöområdet.

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och livsmedelsfrågor och att följa lagstiftningen är det baskrav som ställs på både företag och medborgare. Rådgivningen är ett förebyggande arbete och genom de miljöstrategiska projekten driver vi på Malmös utveckling mot en hållbar stad.

Miljöförvaltningens verktyg:

  • Tillsyn och kontroll
  • Expertis och rådgivning
  • Strategiska utvecklingsprojekt inom miljöområdet.

Innehåll

sv