$left
$middle

Miljönämnden

Miljönämnden ansvarar enligt lag för kommunens tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet.

Miljönämnden ansvarar för strategiskt och långsiktigt miljöarbete och ska processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling.

Miljönämnden ska följa hälsoskyddets samt den yttre miljöns tillstånd och utveckling och ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. 

Miljönämndens uppdrag framgår i reglemente fastställt av kommunfullmäktige.

Ordförande och kommunalråd med beredningsansvar för verksamhetsområden kopplade till miljö och serivce är Sofia Hedén (S).

Sammanträdesdagar

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. År 2023 sammantäder miljönämnden följande datum:

Tisdag 10 januari (konstituerande möte)

Torsdag 26 januari

Torsdag 16 februari

Onsdag 29 mars

Tisdag 25 april

Tisdag 23 maj

Tisdag 20 juni

Tisdag 29 augusti

Onsdag 27 september

Onsdag 25 oktober

Tisdag 28 november

Torsdag 14 december

sv