$left
$middle

Miljönämnden

Miljönämnden ansvarar enligt lag för kommunens tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet.

Miljönämnden ansvarar för strategiskt och långsiktigt miljöarbete och ska processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling.

Miljönämnden ska följa hälsoskyddets samt den yttre miljöns tillstånd och utveckling och ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. 

Miljönämndens uppdrag framgår i reglemente fastställt av kommunfullmäktige.

Kommunalråd med beredningsansvar för verksamhetsområden kopplade till miljönämnden: Simon Chrisander (L).

Sammanträdesdagar

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. År 2022 sammantäder miljönämnden följande datum:

 • Tisdag 25 januari kl 15.30
 • Torsdag 17 februari kl 15.30
 • Tisdag 22 mars kl 15.30
 • Tisdag 19 april kl 15.30
 • Tisdag 17 maj kl 09.00
 • Torsdag 16 juni kl 15.30
 • Tisdag 23 augusti klockan 15.30
 • Onsdag 28 september klockan 15.30
 • Torsdag 27 oktober klockan 09.00
 • Tisdag 15 november kl 15.30
 • Onsdag 14 december kl 15.30
sv