Vårt uppdrag

Foto: www.colourbox.com

Miljöförvaltningens uppdrag är att processleda, stödja och samordna Malmö stads miljöarbete.

Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, samordnar Malmö stads miljöprogram och driver arbete för hållbar utveckling i kommunen. Vi ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City.

Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.

Senast ändrad: