$left
$middle

Vårt uppdrag

Vårt grunduppdrag utgår från lag och reglemente.

Miljöförvaltningens uppdrag är att leda, stödja och samordna Malmö stads miljöarbete.

Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, samordnar Malmö stads miljöprogram och driver arbete för hållbar utveckling i kommunen. Vi ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City.

Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.

Kontakta oss

Miljöförvaltningen

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
Postadress:
Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv