$left
$middle

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden är Malmö stads politiska centrala organ för fritidsfrågor. Här hittar du information om fritidsnämndens förtroendevalda politiker, sammanträdesdagar och protokoll.

Förtroendevalda politiker

Fritidsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande i fritidsnämnden är Ewa Bertz (L), vice ordförande är Sven-Erik Rasmusson (S) och andre vice ordförande är Tony Rahm (M).

Sammanträdesdagar

Fritidsnämnden sammanträder klockan 08.30 om inget annat anges.

sv