$left
$middle

Förenings-, idrott- och evenemangsavdelningen

Fritidsförvaltningens förenings-, idrotts- och evenemangsavdelning stöttar Malmös föreningsliv genom bland annat bidrag, utbildning, bokning av anläggningar och evenemang.

Avdelningen ger stöd och service till Malmös föreningsliv. Vi har hand om bokning av kommunala idrottsanläggningar och beviljar bidrag till ideella föreningar. Vi arbetar med utbildning för ideella ledare inom Malmös föreningsliv och samarbetar med olika aktörer för att fler ska få en meningsfull fritid. Vi anordnar och marknadsför lovaktiviteter inom ramen för Kul i Malmö i samarbete med föreningslivet och andra förvaltningar.

I avdelningen ingår även förvaltningens kanslifunktion som ansvarar för posthantering, diarieförening och arkiv.

Kontaktuppgifter

Föreningsenheten

För frågor gällande bidrag och stöd samt föreningsutbildningar

E-post: forening@malmo.se

Tel: 040-342636

Telefontider: måndag-torsdag kl. 09.00–10.00 och torsdag kl 15.00–16.00.

Idrottsenheten

För frågor gällande bokning och tider i kommunala idrottsanläggningar

E-post: booking@malmo.se

Evenemangsenheten

För frågor gällande evenemang

E-post: evenemangfritid@malmo.se

Kontakta oss

 • Förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Postadress: 
   Förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen, Fritidsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20
  • Besökstider: 
   Skicka e–post och boka in ett möte.
sv