$left
$middle

Förenings-, idrott- och evenemangsavdelningen

Fritidsförvaltningens förenings-, idrotts- och evenemangsavdelning stöttar Malmös föreningsliv genom bland annat bidrag, utbildning, bokning av anläggningar och evenemang.

Avdelningen ger stöd och service till Malmös föreningsliv. Vi har hand om bokning av kommunala idrottsanläggningar och beviljar bidrag till ideella föreningar. Vi arbetar med utbildning för ideella ledare inom Malmös föreningsliv och samarbetar med olika aktörer för att fler ska få en meningsfull fritid. Vi anordnar och marknadsför lovaktiviteter inom ramen för Kul i Malmö i samarbete med föreningslivet och andra förvaltningar.

I avdelningen ingår även förvaltningens kanslifunktion som ansvarar för posthantering, diarieförening och arkiv.

sv