$left
$middle

Evenemangsenheten

Evenemangsenheten på Malmö stads fritidsförvaltning har lång erfarenhet av att stötta idrotts- och fritidsevenemang med anläggningar, planering och kommunikation.

Vi arbetar för att bidra till att Malmö är en attraktiv och levande stad genom idrotts- och fritidsevenemang. Allt från stora evenemang i världsklass till mindre – alltid med jämställdhet och hållbarhet i fokus.

Evenemang som vi samarbetat med är exempelvis SM-veckan, Special Olympics, LEC (League of Legends European Championship), World Pride och Eurogames samt Handbolls-VM.

Detta ger evenemangen Malmö

Att satsa på fritids- och idrottsevenemang ger mycket tillbaka. Syftet med att satsa på olika typer av evenemang är att se hållbara effekter på staden – både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Genom hitresande publik ökar omsättningen i stadens näringsliv. Turistekonomisk omsättning genererar skattepengar till Malmö stads budget.

Under Handbolls-VM till exempel beräknades omsättningen till 93 miljoner kronor, med skatteeffekt på 49,74 miljoner kronor. Malmö stads insats var 4 miljoner. Under finalen av League of Legends European Championship hölls i Malmö blev omsättningen 50 miljoner.

Satsningar inom social hållbarhet ger fler Malmöbor en meningsfull fritid. Detta bidrar till både psykiskt och fysiskt välmående och utökade sociala nätverk.

Barn och unga

Genom satsningar på kostnadsfria aktiviteter i Malmös skolor, föreningsliv och för allmänheten ökar på sikt medlemsantalen i stadens olika idrotts- och fritidsföreningar och minskar sociala klyftor i samhället.

Exempelvis deltog 19 000 barn i olika aktiviteter under Handbolls-VM 2023, under Malmö Game Week 2022 kom 5 000 besökare till gratisområdet och medlemsantalet hos spelföreningarna ökade.

Mer inkluderande samhälle

Genom att erbjuda, integrera och synliggöra para-verksamhet och aktiviteter för människor med olika funktionsnedsättningar bidrar vi till ett mer inkluderande samhälle med mer jämlika förutsättningar.

I samband med Handbolls-VM nåddes 200 särskoleelever och 17 parahandbollslag av aktiviteter. Under Special Olympics Games deltog 1 000 paraidrottare, 2 000 personer kom på invigningen och mängder av besökare testade olika aktiviteter under mästerskapen.

Stärkt ideellt ledarskap

Genom att utbilda nya ledare och stärka och vidareutveckla befintliga ledare så skapar vi bättre förutsättningar för framtiden inom olika fritids- och idrottsföreningar.

Under Handbolls-VM utbildades 20 personer för att bedriva värdegrundsladdad metodik i skolor och föreningar och cirka 80 personer deltog under symposium med workshops och föreläsningar.

Genom att knyta an till och stärka aktörer som är långt fram i arbetet med miljömässiga mål inom transporter, elbesparing, minskat matsvinn och avfallshantering påverkar vi hur stor miljöpåverkan evenemangen har.

Evenemangen bidrar till att Malmö blir mer attraktivt att resa till, bo i och förlägga sin verksamhet och framtida evenemang i. Tillsammans bygger detta en långsiktigt levande stad för Malmöborna.

Turism

Evenemangen lockar ofta många hitresande och medverkar till att ge dem en positiv bild av Malmö som turistort.

Bland drygt 39 500 unika besökare på matcherna under Handbolls-VM 2023 i Malmö var 90 % utlandsturister, framförallt från Danmark. 99 % av turisterna kom till Malmö med främsta mål att gå på handbollsmatch och nästan hälften gav betyget 9-10 av 10 möjliga till staden och blir därmed starka ambassadörer för turism i Malmö.

I publiken på LEC European Championship fanns representanter från 30 olika länder, över hälften var internationella besökare och tre fjärdedelar av besökarna bodde över i Malmö under evenemanget.

Hållbar stad

Malmö stad blev tillsammans med samarbetspartners topprankade i Sverige för sitt hållbarhetsarbete kopplat till Handbolls-VM, inom både ekonomisk-, miljömässig och social hållbarhet. Detta enligt Greentimes certifieringsverktyg. Detta stärker bilden av staden, stadens varumärke och attraktivitet.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss på fritidsförvaltningens evenemangsavdelning.

Kontakta oss

Fritidsförvaltningens evenemangsenhet

Telefon:
040-34 10 00
Besöksadress:
Eric Perssons väg 6

Evenemangschef

Mats Schöld

Mats.schold@malmo.se

mobil +46 768 54 65 07

Projektledare

Michael Andersson

E-post: michael.andersson4@malmo.se.

Telefon: 0733-58 19 87

Paul Petersson-Rebelo, ansvarig för bland annat e-sport.

E-post: paul.petersson-rebelo@malmo.se

Telefon: 0709-34 22 26

Camilla Friberg Ekelund

E-post: camilla.ekelund@malmo.se

Telefon: 0737-85 04 57

Mattias Gullin

E-post: mattias.gullin@malmo.se

Telefon: 0733-58 20 32

Erik Schön

E-post: erik.schon@malmo.se

Telefon: 0704-924521

Lina Härle (föräldraledig)

E-post: lina.harle@malmo.se

Telefon: 0721-56 18 66

sv