$left
$middle

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen stödjer förvaltningsledningen och fritidsförvaltningens verksamheter. I avdelningen ingår HR, IT och kommunikation.

HR-funktionen hanterar personalfrågor och är både stöd och drivande i målet att vara ett föredöme som arbetsgivare.

Förvaltningens kommunikatörer utgör en stödfunktion till ledningen och arbetar med intern och externkommunikation, strategiskt såväl som operativt. De driver kommunikationsarbetet med fokus på föreningsliv, fritidsgårdarna, evenemang och på bad- och rekreationsenheterna. 

Det förvaltningsövergripande IT-stödet tillhör administrativa avdelningen och organiseras i en egen IT-enhet. Enhetens uppdrag består av teknisk support, upphandling och inköp, strategiskt stöd, samordning, och IT-pedagogiskt utvecklingsarbete.

Kontakta oss

 • Fritidsförvaltningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Fritidsförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20
sv