$left
$middle

Ekonomi- och analysavdelningen

Ekonomi- och analysavdelningen stödjer förvaltningsledningen och fritidsförvaltningens verksamheter.

Ekonomi- och analysavdelningen fungerar som operativt och strategiskt stöd till förvaltningen i frågor som rör planering, mål, uppföljning, prognoser och analyser.

Avdelningen arbetar både långsiktigt strategiskt och direkt stöttande gentemot ledning och verksamhet i förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess. I ansvaret ingår budget och ekonomisk uppföljning som sker i samverkan med linjeorganisationen. Ekonomi- och analysavdelningen har även ansvar för intern kontroll.

Inom avdelningen arbetar man även långsiktigt strategiskt med utredning, undersökning och omvärldsanalys. Nämndssekreterarna samordnar fritidsnämndens arbete samt dokument- och ärendehanteringen.

Kontakta oss

 • Fritidsförvaltningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Fritidsförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20
sv