$left
$middle

Driftavdelningen

Fritidsförvaltningens driftavdelning ansvarar för anläggningsdrift av kommunens idrottsanläggningar. Skötsel, drift, öppning och låsning samt iordningställande av verksamhetsytor inför arrangemang och evenemang ingår i uppdraget.

På avdelningen arbetar specialister inom hantverk, transport, markskötsel, samt idrottsplatsvaktmästare, lokalvårdare och lokalsamordnare. Ett av de centrala målen för avdelningen är att skapa en mångfald av mötesplatser genom en god service till alla besökare. Anläggningarna ska erbjuda en trygg och trivsam miljö för besökaren.

Avdelningschef

Thomas Sterner
Tillgänglig måndag−fredag (helgfria dagar) 8.00−16.30
Telefon: 0705-878658
E-post: thomas.sterner@malmo.se

Kontakta oss

 • Fritidsförvaltningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Fritidsförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20

Nummer till Malmö stads vaktmästare hittar du under respektive anläggning i bokningssystemet RBok. Där finns också information om varje anläggning.

sv