$left
$middle

Driftavdelningen

Fritidsförvaltningens driftavdelning ansvarar för anläggningsdrift av kommunens idrottsanläggningar. Skötsel, drift, öppning och låsning samt iordningställande av verksamhetsytor inför arrangemang och evenemang ingår i uppdraget.

På avdelningen arbetar specialister inom hantverk, transport, markskötsel, samt idrottsplatsvaktmästare, lokalvårdare och lokalsamordnare. Ett av de centrala målen för avdelningen är att skapa en mångfald av mötesplatser genom en god service till alla besökare. Anläggningarna ska erbjuda en trygg och trivsam miljö för besökaren.

Stadionområdet – drift och kontakt

Åsa Thorbjörn, enhetschef driften Stadion
Tillgänglig: Måndag−fredag (helgfria dagar) 8.00−16.30
Telefon: 0706-54 26 60
E-post: asa.thorbjorn@malmo.se

Tomas Melbacke, sektionschef driften Stadion 1
Kontakt gällande övergripande frågor om drift av Baltiska bowlinghallen, Baltiska träningshallen, Baltiska hallen, Malmö Isstadion samt Stadions Sporthall. Anläggningarna används främst för elitverksamhet.

Tillgänglig: Måndag−fredag (helgfria dagar) 8.00−16.30
E-post: tomas.melbacke@malmo.se
Telefon: 0733-47 70 30

Anneli Flärd, sektionschef driften Stadion 2
Kontakt gällande övergripande frågor om drift av Gamla Stadion, Malmö IP, Atleticum och Kombihallen samt fotbollsplanerna intill Stadiongatan. Även skötsel av hybridplanen inne på Eleda stadion åt MFF.

Tillgänglig: Måndag−fredag (helgfria dagar) 8.00−16.30
E-post: anneli.flard@malmo.se
Telefon: 0708-74 78 03

Jonathan Boström, sektionschef driften Sektion 3
Kontakt gällande lokalvård på stadionområdet.

Tillgänglig: Måndag−fredag (helgfria dagar) 8.00−16.30
E-post: jonathan.bostrom@malmo.se
Telefon: 0738-51 62 20

Mikael Nielsen, sektionschef driften Sektion hantverk/mark
Kontakt gällande frågor om skadegörelse, inbrott, skaderisker, digitala passagesystem samt skötsel av biytor.

Tillgänglig: Måndag−fredag (helgfria dagar) 8.00−16.30
E-post: mikael.r.nielsen@malmo.se
Telefon: 0708-325502

Niklas Harris, enhetschef Idrott
Kontakt gällande Malmö idrottsakademi, omvärldsanalys och idrottsrörelsefrågor.

Tillgänglig: Måndag−fredag (helgfria dagar) 8.00−16.30
E-post: niklas.harris@malmo.se
Telefon: 0709 – 63 86 29

Avdelningschef

Thomas Sterner
Tillgänglig måndag−fredag (helgfria dagar) 8.00−16.30
Telefon: 0705-878658
E-post: thomas.sterner@malmo.se

sv