$left
$middle

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden är kommunens centrala politiska organ för grundskolefrågor. Grundskolenämndens förtroendevalda politiker består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige. De arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Nämnden ansvarar för kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem, pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna sex till tolv, verkställighet av gynnande beslut om korttidstillsyn för vissa funktionshindrade grundskole- och grundsärskoleelever samt viss särskild undervisning och öppen fritidsverksamhet.

Förtroendevalda politiker

Ordförande i grundskolenämnden är Sara Wettergren (L). 1:e vice ordförande är Sanna Axelsson (S) och 2:e vice ordförande är John Eklöf (M).

Sammanträdesdagar

Grundskolenämnden sammanträder alltid klockan 09.00–12.00 om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Läs mer

För mer information, kontakta nämndsekreteraren: Pia Lonnakko, pia.lonnakko@malmo.se