$left
$middle

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden är kommunens centrala politiska organ för grundskolefrågor. Grundskolenämndens förtroendevalda politiker består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige. De arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Nämnden ansvarar för kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grunskola och fritidshem, pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna sex till tolv, verkställighet av gynnande beslut om korttidstillsyn för vissa funktionshindrade grundskole- och grundsärskoleelever samt viss särskild undervisning och öppen fritidsverksamhet.

Förtroendevalda politiker

Ordförande i grundskolenämnden är Sara Wettergren (L). 1:e vice ordförande är Mubarik Mohamed Abdirahman (S) och 2:e vice ordförande är John Eklöf (M).

Sammanträdesdagar

Grundskolenämnden sammanträder alltid klockan 8.30–12 om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

För mer information, kontakta nämndsekreterare Pia Lonnako. pia.lonnako@malmo.se

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Postadress:
Grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv