Grundskolenämnden

Grundskolenämnden är kommunens centrala politiska organ för grundskolefrågor. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Nämnden ansvarar för kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem, pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna sex till tolv, verkställighet av gynnande beslut om korttidstillsyn för vissa funktionshindrade grundskole- och grundsärskoleelever samt viss särskild undervisning och öppen fritidsverksamhet.

Ordförande i grundskolenämnden är Sara Wettergren (L). 1:e vice ordförande är Sanna Axelsson (S) och 2:e vice ordförande är John Eklöf (M)

Sammanträden

Här hittar du datum för grundskolenämndens sammanträden under 2021.

Handlingar

Här hittar du handlingar till grundskolenämndens sammanträden.

Protokoll

Här kan du ladda ned äldre protokoll och handlingar från grundskolenämndens sammanträden.

Ledamöter

Här kan du se vem som sitter i grundskolenämnden.

Senast ändrad: