Förvaltningsledning

Grundskoleförvaltningen leds av förvaltningsdirektören. Ledningsgruppen består av sex utbildningschefer och fyra avdelningschefer.

Foto på Anders Malmquist

Anders Malmquist
Grundskoledirektör
Telefon: 040-34 40 81
E-post:
anders.malmquist@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Foto på Helen Nyman

Helen Nyman
Ekonomichef
Telefon: 0709-12 41 49
E-post: helen.nyman@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Annika Andersson

Annika Andersson
HR-chef
Telefon: 0735-13 31 45
E-post:
annika.s.andersson@malmo.se

Fotograf: Intern

Foto av Anette Enhav

Anette Enhav
Chef för avdelningen
kvalitet och myndighet
Telefon: 0708-27 87 11
E-post: anette.enhav@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Marina Glisovic

Marina Glisovic
Kommunikationschef
Telefon: 0733-03 29 06
E-post: marina.glisovic@malmo.se

Fotograf: Intern

Foto på Roberto Citterio

Roberto Citterio
Chef för Pedagogisk
inspiration Malmö
Telefon: 0707-17 64 11
E-post:
roberto.citterio@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Foto på Fahrudin Zejnic

Fahrudin Zejnic
Utbildningschef
Telefon: 0733-52 78 05
E-post:
fahrudin.zejnic@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Foto på Mikael Dahlberg

Mikael Dahlberg
Utbildningschef
Telefon: 0729-61 00 43
E-post:
mikael.dahlberg@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Foto på Ingrid Sundström-Stokbro

Ingrid Sundström-Stokbro
Utbildningschef
Telefon: 0706-45 20 52
E-post:
ingrid.sundstrom@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Foto på Hans Nilsson

Hans Nilsson
Utbildningschef
Telefon: 0768-80 57 12
E-post:
hans.nilsson15@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Foto på Linda Deltinger

Linda Deltinger
Utbildningschef
Telefon: 0734-36 88 14
E-post:
linda.deltinger@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Foto på Caroline Ekstrand

Caroline Ekstrand
Utbildningschef
Telefon: 0708-29 58 72
E-post:
caroline.ekstrand2@malmo.se

Fotograf: Tomaz Lundstedt

Senast ändrad: