$left
$middle

Förvaltningsledning

Grundskoleförvaltningen leds av förvaltningsdirektören. Ledningsgruppen består av sex utbildningschefer och fyra avdelningschefer.

Peter Lindberg

Fotograf: Freddy Billqvist

Peter Lindberg
Grundskoledirektör
Telefon: 040-34 40 81
E-post: peter.11.lindberg@malmo.se

Nedim Buric

Fotograf: Freddy Billqvist

Nedim Buric
Ekonomichef
Telefon: 0732-33 09 34
E-post: nedim.buric@malmo.se 

Foto på  Annika Andersson

Fotograf: Freddy Billqvist

Annika Andersson
HR-chef
Telefon: 0735-13 31 45
E-post: annika.s.andersson@malmo.se

Foto på  Anette Enhav

Fotograf: Freddy Billqvist

Anette Enhav
Chef för avdelningen kvalitet och myndighet
Telefon: 0708-27 87 11
E-post: anette.enhav@malmo.se

Maria Stellinger Ernblad

Fotograf: Freddy Billqvist

Maria Stellinger Ernblad
Chef utvecklingsavdelningen
Telefon: 0734-22 16 94
maria.stellingerernblad@malmo.se

Foto på Marina Glisovic

Fotograf: Freddy Billqvist

Marina Glisovic
Kommunikationschef
Telefon: 0733-03 29 06
E-post: marina.glisovic@malmo.se

Foto på Caroline Ekstrand

Fotograf: Freddy Billqvist

Caroline Ekstrand
Utbildningschef
Telefon: 0708-29 58 72
E-post: caroline.ekstrand2@malmo.se

Helena Kindh

Fotograf: Freddy Billqvist

Helena Kindh
Utbildningschef
Telefon: 0767-64 23 37
E-post: helena.kindh@malmo.se

Foto på Fahrudin Zejnic

Fotograf: Freddy Billqvist

Fahrudin Zejnic
Utbildningschef
Telefon: 0733-52 78 05
E-post: fahrudin.zejnic@malmo.se

Foto på Linda Deltinger

Fotograf: Freddy Billqvist

Linda Deltinger
Utbildningschef
Telefon: 0734-36 88 14
E-post: linda.deltinger@malmo.se

Foto på Ingrid Sundström-Stokbro

Fotograf: Freddy Billqvist

Ingrid Sundström Stokbro
Utbildningschef
Telefon: 0706-45 20 52
E-post: ingrid.sundstrom@malmo.se

Mats Johnsson

Fotograf: Freddy Billqvist

Mats Johnsson
Utbildningschef
Telefon: 0734-32 30 75
E-post: mats.johnsson@malmo.se

sv