Grundskoleförvaltningens organisation

Grundskoleförvaltningen organiseras på skolnivå och övergripande förvaltningsnivå.

Skolnivå                      

Varje skola leds av en rektor. Rektor får stöd i sitt uppdrag från sin utbildningschef (se Förvaltningsledning).

Förvaltningsnivå

Förvaltningsnivån utgör stöd för och styrning av verksamheterna. Grundskoleförvaltningen är organiserade i fem olika utbildningsområden och fem stabsavdelningar.

Grundskoleförvaltningens organisation

Senast ändrad: