$left
$middle

Organisation

Grundskoleförvaltningen organiseras på skolnivå och övergripande förvaltningsnivå.

Skolnivå                      

Varje skola leds av en rektor. Rektor får stöd i sitt uppdrag från sin utbildningschef.

Förvaltningsnivå

Förvaltningsnivån utgör stöd för och styrning av verksamheterna. Grundskoleförvaltningen är organiserade i fem olika utbildningsområden och fem stabsavdelningar.

Grundskoleförvaltningens organisation

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv