$left
$middle

Om grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen bildades den 1 juli 2013 och är en av Malmö stads tre skolförvaltningar. Grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala grundskoleverksamheten (inklusive förskoleklass och fritidshem) och anpassad grundskola.

Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning samt insatser för elever i behov av särskilt stöd.

I Malmö finns 80 kommunala och 25 fristående grundskolor. I de kommunala grundskolorna (förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola) går drygt 34 500 elever och i de fristående grundskolorna 5 200 elever. Omkring 15 400 elever går i kommunala och fristående fritidshem.

I grundskoleförvaltningen arbetar 6 400 personer.

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Postadress:
Grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv