Grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala grundskoleverksamheten och grundsärskolan i Malmö stad.