$left
$middle

Grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala grundskoleverksamheten och anpassade grundskolan i Malmö stad. 

sv