$left
$middle

Sammanträden

Här hittar du datumen för förskolenämndens sammanträden 2023. Förskolenämnden sammanträder kl 9.00, om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Mötestider

Datum

Veckodag

25 januari

Onsdag

22 februari

Onsdag

29 mars

Onsdag

26 april

Onsdag

24 maj

Onsdag

14 juni

Onsdag

30 augusti

Onsdag

27 september (Klockan 13.00)

Onsdag

25 oktober

Onsdag

22 nov

Onsdag

13 december

Onsdag


sv