$left
$middle

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av fyra utbildningschefer och fyra avdelningschefer.

Serene Rosberg
Förskoledirektör

Telefon: 0704-91 64 08
E-post: serene.rosberg@malmo.se

Susanne Nilsson
Avdelningschef ekonomi

Telefon: 0708-38 47 27
E-post: susanne.nilsson3@malmo.se

Annika Niehoff
Avdelningschef HR

Telefon: 0701-43 20 91
E-post: annika.niehoff@malmo.se

Linda Abrahamsson
Avdelningschef kvalitet och myndighet

Telefon: 0707-95 34 89
E-post: linda.abrahamsson@malmo.se

Annika Åsberg Renman
Avdelningschef kommunikation

Telefon: 0707-95 35 14
E-post: annika.asbergrenman@malmo.se

Linda Berg
Utbildningschef, område A

Telefon: 0734-32 30 70
E-post: linda.berg@malmo.se

Ainileena Niva
Utbildningschef, område B

Telefon: 0721-85 00 37
Mail: ainileena.niva@malmo.se

Jan-Ola Olsson
Utbildningschef, område C

Telefon: 0708-29 32 16
E-post: jan-ola.olsson@malmo.se

Anna Karlfeldt
Utbildningschef, område D

Telefon: 0768-52 77 98
E-post: anna.karlfeldt@malmo.se

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Förskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv