$left
$middle

Förskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala förskoleverksamheten samt tillsynen över fristående förskolor och annan fristående pedagogisk verksamhet som till exempel familjedaghem.

sv