$left
$middle

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. I uppdraget ingår att stödja kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och ha uppsikt över hela den kommunala organisationen. Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige i deras arbete med ett helhetsansvar för Malmö stad.

sv