Välkommen till stadskontoret

Vårt uppdrag är att leda, samordna och följa upp stadens verksamheter. Med engagemang, mod och stolthet arbetar vi tillsammans för att utveckla vår organisation och vårt Malmö. Staden vi alla delar.

Malmö Live utomhus med kanalen framför

Vårt uppdrag

På stadskontoret arbetar du nära stadens ledning med frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling. Som kommunstyrelsens förvaltning är vårt uppdrag att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Det gör vi genom att arbeta strategiskt inom flera olika områden. Tillsammans med kollegor i staden, Malmöbor och aktörer i vår omvärld bidrar vi gemensamt till att skapa en trygg och hållbar stad präglad av vilja, öppenhet och mänsklig värme.

Två personer i ett möte framför en whiteboard

Utvecklas med Malmö

Stadskontoret är en mångfasetterad arbetsplats där mycket händer. Här kan du arbeta som specialist inom ditt yrkesområde eller med att leda utveckling inom ett särskilt område. Genom utmanande uppdrag och i samarbete med andra har du möjlighet att utvecklas i din specialistkompetens och som person. Vår organisation präglas av hög kompetens, ett professionellt förhållningssätt och en övertygelse om att det är tillsammans vi skapar kraft och utveckling. Nära till chefen, god arbetsmiljö och många utvecklingsmöjligheter gör våra arbetsplatser attraktiva.

Cykel på en somrig gata

Arbetsplats i centrala Malmö

Stadskontorets lokaler ligger mitt i Malmö. Vi har kontor i Stadshuset på August Palms plats och i närliggande centrala lokaler på Lugna gatan och Brogatan. Hit är det enkelt att pendla, oavsett om du kommer med cykel, tåg eller buss, och du har nära till de bästa lunchrestaurangerna. 

sv