$left
$middle
"Vi har politiska riktlinjer och mål, men hur vi når dessa har vi en frihet att själva påverka."
Annica Axelsson
Sektionschef inom upphandling

Ett jobb med både inflytande och frihet

På upphandlingsenheten i Malmö stad har Annica Axelsson möjligheter att påverka så att stadens inköp av varor och tjänster är hållbara, ekonomiska och effektiva. Hon uppskattar friheten i att få planera sitt eget arbete och det stora kontaktnät hon har inom staden.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag arbetar som sektionschef för den sektionen som arbetar med hållbarhetsfrågor och uppföljning. Vi tar fram lämpliga krav gällande miljö, cirkulär och social hållbarhet i våra upphandlingar och följer sedan upp dessa krav under avtalstiden. Jag är också involverad i utvecklingen av våra processer inom upphandling och uppföljning. Här finns en möjlighet att vara med och påverka eftersom alla mallar och processer inte är klara.

Hur är det att jobba med upphandlingsfrågor i Malmö stad?

Eftersom vi är en stor organisation som köper in omfattande volymer har vi verkligen en möjlighet att påverka staden och göra det bättre för malmöborna När vi ställer krav i våra upphandlingar kan vi få våra leverantörer att gå i den riktning vi vill. Det kan gälla exempelvis miljöaspekter eller ekonomiska mål. Vi har stort inflytande och det är väldigt kul.

Vilken bakgrund har du?

Jag är utbildad inom industriell systemekonomi och har jobbat i 20 år med inköp inom både privat och offentlig sektor.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag hade en tidigare kollega som hade börjat jobba här och tipsade mig om jobbet eftersom hon trivdes väldigt bra. Hon berättade att här fanns möjlighet att vara med och utveckla staden inom vårt område. Dessutom tycker jag att kombinationen inköp och hållbarhet är roligt och viktigt att jobba med. Det som fick mig att söka var en kombination av en spännande organisation och områden jag brinner för.

Hur är det att jobba i Malmö stad och på stadskontoret?

Vi har ett trevlig och prestigelöst klimat. Man är verkligen mån om sin personal och att personalen ska trivas och må bra.
Jag har stor möjlighet att lägga upp min planering och arbetstid själv.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är möjligheten att påverka och friheten i arbetet. Vi har politiska riktlinjer och mål, men hur vi når dessa har vi en frihet att själva påverka. Dessutom är det roligt att vara involverad i så många olika saker och ha ett stort kontaktnät inom Malmö stad.

sv