$left
$middle
”Framför allt har vi bra arbetsförhållanden. Malmö stad som arbetsplats är familjevänligt på riktigt med balans mellan arbetliv och fritid.”
Karl McShane
Utredare
Karl McShane står inomhus framför en projektionsduk och presenterar.

I Karl McShanes arbete ingår att pedagogisk kunna förklara avancerade analyser, så att de kommer till användning.

Här kommer expertkompetensen till praktisk nytta

Karl McShane valde att efter doktorandstudierna lämna universitetet för att jobba som strateg på stadskontoret. Med sin kompetens inom statistik och analys ger han politikerna i Malmö stad underlag till beslut, med målet att göra samhället lite bättre.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar med statistik och analys. De analyser vi tar fram är underlag till politikerna så att de kan fatta välgrundade beslut.
Jag gör främst analyser inom området demografi och har exempelvis jobbat med befolkningsprognoser, analys av trångboddhet, arbetsmarknad och är en av redaktörerna bakom Malmös stads hållbarhetsrapport.
Mycket av statistiken vi tar fram på vår enhet finns på malmo.se/statistik och våra rapporter på malmo.se/redovisningar.

Vilken utbildning har du?

Jag doktorerade i nationalekonomi 2017 och började direkt därefter efter här på stadskontoret. Vi är sex på min enhet som har doktorerat i nationalekonomi och två doktorander.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag ville gärna jobba i offentlig sektor för att få jobba med samhällsfrågor på ett mer konkret sätt än i akademin.
Tjänsten lät väldigt intressant och jag fick snabbt bekräftat att min bakgrund var relevant. Jag har i mitt arbete nytta av min forskarutbildning. Det gäller inte bara min kompetens inom statistiska empiriska underökningar utan även mina erfarenheter av att presentera, skriva text och pedagogiskt förklara rätt avancerade saker.

Hur är det att jobba i Malmö stad och på stadskontoret?

Det är väldigt kul! Jag vet att det jag gör kommer till användning och jag har bra kollegor.
Framför allt har vi bra arbetsförhållanden. Malmö stad som arbetsplats är familjevänligt på riktigt med balans mellan arbetliv och fritid.
Arbetsbördan är rimlig. Även om jag periodvis har mycket att göra finns det alltid någon som checkar av så att det inte blir för mycket och jag får möjlighet att kompensera med ledighet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Utöver kollegorna och familjevänligheten är det att uppdragen är så breda! Min kompetens sitter framför allt i de metoder jag använder, men uppdragen jag jobbar med kan handla om så många olika saker. Det kan handa om hemtjänsten, gymnasieskolan och betyg, befolkningsprognos med mera.

Vad vill du säga till någon som liksom du har doktorerat och funderar på att söka jobb i Malmö stad?

Kör på! Tänkt på att du har flera års arbetslivserfarenhet av att producera text och/eller siffror. Det är värt mycket även utanför akademin. Det finns så mycket du kan jobba med inom Malmö stad. Sök inte på titlar utan på innehållet tjänsten! Det finns inte många tjänster med titeln ”nationalekonom” exempelvis, men om du tittar lite bredare märker du hur många jobb det finns inom Malmö stad där våra färdigheter behövs!


sv