$left
$middle

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen med mera. Nämnden håller sammanträde en
gång i månaden utom i juli månad.

En omfattande delegation har getts till tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret. Nämnden består i dag av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Protokoll och nämndshandlingar

Här hittar du stadsbyggnadsnämndens nämndshandlingar, det vill säga föredragningslistor och protokoll.

Sammanträdesdagar 2023

Månad

Dag

Januari

26

Februari

16

Mars

30

April

26

Maj

24

Juni

20

Juli

--

Augusti

24

September

27

Oktober

19

November

16

December

14


sv