$left
$middle

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen med mera. Nämnden håller sammanträde en
gång i månaden utom i juli månad.

En omfattande delegation har getts till tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret. Nämnden består i dag av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Protokoll och nämndshandlingar

Här hittar du stadsbyggnadsnämndens nämndshandlingar, det vill säga föredragningslistor och protokoll.

Sammanträdesdagar 2022

Månad

Dag

Januari

27

Februari

17

Mars

23

April

27

Maj

24

Juni

21

Juli

--

Augusti

25

September

28

Oktober

27

November

22

December

15

 

sv