$left
$middle

Kontakta stadsbyggnadskontoret

Alla kontaktvägar till stadsbyggnadskontoret i Malmö stad.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Frågor som rör bostad och byggande
  • Att gå igenom din ansökan och handlingar   
  • Information och rådgivning kring bygglovsfrågor   
  • Detaljplanebestämmelser   
  • Verksamhetsförfrågningar   
  • Information om pågående projekt   
  • Aktuella kungörelser

Kontakta Malmö stad

Kontaktcenter

Telefon: 040-34 10 00
E-post: malmostad@malmo.se

Bygglov

Telefontider: måndag, tisdag och fredag klockan 09.30–11.30.
Stängt onsdagar, torsdagar och helgdagar.

Stadsbyggnadskontorets arkiv

E-post: sbk.arkiv@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00

Bostadsanpassningsbidrag

Tel: 040-34 17 33

Praktik, examensarbete eller spontanansökan

Stadsbyggnadskontoret

E-post för myndighetsärenden: stadsbyggnadskontoret@malmo.se
Tel: 040-34 10 00
Postadress: 205 80 Malmö
Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1

Övriga avdelningar

Avdelning för stadsplanering
Tel: 040-34 22 97

Stadsarkitektavdelning
Tel: 040-34 10 00 

Stadsmätningsavdelning
Tel: 040-34 24 35

Lantmäterimyndighet, kommunal
Tel: 040-34 23 35

sv