Förvaltningsledning

Här hittar du kontaktuppgifter till funktionsstödsförvaltningens förvaltningsledning.

Carina Tempel

Tillförordnad förvaltningsdirektör
från 2021-02-15 tills vidare

Carina Tempel
E-post: carina.tempel@malmo.se
Telefon: 040-34 11 36

Carina Tempel
Bild kommer

Avdelningschef stöd, hälsa och daglig verksamhet

Charlotte Widén Odder
E-post: charlotte.widenodder@malmo.se
Telefon: 0766-34 74 89


 

Åsa Qvarsebo
Åsa Qvarsebo

Avdelningschef  LSS-bostäder

Åsa Qvarsebo
E-post: asa.qvarsebo@malmo.se
Telefon: 0768-75 47 41Sema Soer
Porträttbild

Avdelningschef myndighet
och socialpsykiatri

Sema Soer
E-post: Sema.Soer@malmo.se
Telefon: 0704-34 58 17


 

Sophia Presinger
Sophia Nordstrom

Avdelningschef strategiska avdelningen

Sophia Presinger
E-post: Sophia.Presinger@malmo.se
Telefon: 0734-42 46 94


 

Annika Gottfridsson
Bild kommer

Ekonomichef

Annika Gottfridsson
E-post: Annika.Gottfridsson@malmo.se
Telefon: 0766-26 89 53

 

 

Ingela Davidsson
Ingela Davidsson

Kommunikations­chef

Ingela Davidsson
E-post: Ingela.Davidsson@malmo.se
Telefon: 0766-33 62 07


 

Urban Funck 
Urban Funck

HR-chef

Urban Funck
E-post: urban.funck@malmo.se
Telefon: 0708-70 31 39