$left
$middle

Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för alla insatser enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt socialpsykiatrin till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar/sjukdomar.

Nämnden ansvarar också för insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar/svår somatisk sjukdom.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Från och med februari 2022 är funktionsstödsnämndens sammanträden
åter öppna för allmänheten. Nämnden ber dock dig att stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar sjukdomssymtom.

Funktionsstödsnämnden jan 2019

Funktionsstödsnämnden. Foto: Sanna Dolck.

Ledamöter i funktionsstödsnämnden

I funktionsstödsnämnden finns det 13 ledamöter och 13 ersättare.
Ordförande i nämnden är Roko Kursar, Liberalerna.
Här kan du se vilka som är politiker i funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämndens ansvarsområde

Funktionsstödsnämnden ansvarsområden bestämt i ett så kallat reglemente.
I det står var nämnden ska göra och vilket ansvar den har.
Här kan hitta alla Malmö stads reglementen bl.a. funktionsstödsnämndens.

Öppna sammanträden 

Funktionsstödsnämndens möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla medborgare som är intresserade är varmt välkomna till nämndens möten.

Om öppna sammanträden

Mötena börjar klockan 09.00 och hålls på funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1. Möteslokalen ligger på entréplan, mittemot receptionen.

Sammanträden 2022
• Måndag 31 januari med start klockan 09:00
• Måndag 21 februari med start klockan 09:00
• Måndag 28 mars med start klockan 09:00
• Måndag 25 april med start klockan 09:00
• Måndag 23 maj med start klockan 09:00
• Måndag 20 juni med start klockan 09:00
• Måndag 29 augusti med start klockan 09:00
• Måndag 26 september med start klockan 09:00
• Måndag 24 oktober med start klockan 09:00
• Måndag 28 november med start klockan 09:00
• Måndag 19 december med start klockan 09:00

Mötenas innehåll - handlingar och protokoll

För att du ska veta vad politikerna ska diskutera på mötet kan du titta på nämndens dagordning och beslutsunderlag.
Dessa hittar du på sidan Protokoll och handlingar.
Där väljer du "funktionsstödsnämnden" och det datum du är intresserad av.

Att tänka på under mötet

  • Stäng gärna av din telefon eller sätt den på ljudlös.
  • I början av mötet kan du ställa frågor till politikerna. Det kan gälla något som ska tas upp på mötet eller något annat som nämndens politiker bestämmer om och som du vill ha svar på.
  • När frågestunden är över börjar mötet. Du får gärna stanna och lyssna men du kan inte längre ställa frågor eller prata under diskussionerna.
  • Vissa ärenden som nämnden går igenom innehåller sekretess, vilket innebär att informationen inte delas med allmänheten. Det kan gälla individärenden eller andra ärenden som innehåller känslig information. Dessa ärenden kommer i så fall sist på mötet och du kommer då att få lämna rummet, och mötet är slut för din (allmänhetens) del.

Vill du ta med dig en större grupp?

Det finns bara ett visst antal platser för allmänheten i nämndens mötesrum. Om ni är en större grupp som vill komma är det därför bra om ni mejlar funktionsstödsförvaltningen (kontaktuppgifter nedan) och berättar hur många ni är, så gör vi vårt bästa för att få in alla. Skulle platserna ta slut är det de som kommer först som får platserna.

Eleonorapriset

Tycker du att en person, verksamhet eller organisation gjort någonting bra för personer med LSS-insats i Malmö?
Då kan du föreslå att de ska vinna Eleonorapriset.
Du kan läsa mer om hur det fungerar här.

sv