$left
$middle

Eleonorapriset - pris inom LSS

Tycker du att en person, verksamhet eller organisation gjort någonting bra för personer med LSS-insats i Malmö?
Då kan du föreslå att de ska få Eleonorapriset.

Pristagaren får en gåva, ett diplom och 5 000 kronor och tar emot Eleonorapriset i samband med en ceremoni på internationella funktionshinderdagen den 3 december varje år.

Eleonorapriset 2021 tilldelas Natalie Eneke

På funktionsstödsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 november beslutades att Eleonorapriset 2021 tilldelas Natalie Eneke.

Natalie har en stark drivkraft i frågor som rör barn och ungdomars rättigheter och möjligheter att vara en självklar del av samhället. Hennes offentliga engagemang för målgruppen började när hon lämnade in ett Malmöinitiativ med namnet ”Handikappanpassade gungor till varje temalekpark”, ett förslag som kommunen har beslutat ska genomföras.

Läs om Natalie och om varför hon tilldelats Eleonorapriset 2021.

Syntolkning

Sändningen inleds med att funktionsstödsnämndens ordförande Roko Kursar och Elenoras föräldrar håller tal om Eleonoraprisets syfte och motiveringen till att Natalie Eneke får priset. Natalie Eneke tackar sedan för priset och lyfter även fram det viktiga stöd det innebär att ha en funktionsrörelse att dela upplevelser och utmaningar med.

Sändningens längd är 13 minuter och 50 sekunder. Det går att lyssna, ta del av textning samt teckenspråkstolk i videon.

Priset är uppkallat efter Eleonora Aldin

Eleonorapriset är uppkallat efter Eleonora Aldin. Hon föddes med en ovanlig sjukdom som ledde till flera funktionsnedsättningar. Eleonora dog när hon var tre och ett halvt år. Funktionsstödsnämnden har uppkallat priset efter Eleonora för att uppmärksamma personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

Delas ut av funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden delar ut Eleonorapriset till en eller flera personer, verksamheter eller föreningar som har ökat medvetenheten om funktionsnedsättningar och bidragit till ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla. Mer om funktionsstödsnämndens riktlinjer för Eleonorapriset. Pdf, 139.5 kB. (Pdf, 139.5 kB)

Priset delades ut för första gången 2019.

De personuppgifter du lämnar, till exempel namn och telefonnummer, kommer bara att användas vid nominering av Eleonorapriset. Funktionsstödsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR 2016/679). Du hittar mer information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.