$left
$middle

Eleonorapriset - pris inom LSS

Tycker du att en person, verksamhet eller organisation gjort någonting bra för personer med LSS-insats i Malmö?
Då kan du föreslå att de ska få Eleonorapriset.

Pristagaren får en gåva, ett diplom samt en prissumma och tar emot Eleonorapriset i samband med en ceremoni på internationella funktionshinderdagen den 3 december varje år.

Du kan lämna förslag på pristagare från den 15 augusti till den 15 oktober 2023.

Så hanterar vi personuppgifter

De personuppgifter du lämnar, till exempel namn och telefonnummer, kommer bara att användas vid nominering av Eleonorapriset. Funktionsstödsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR 2016/679).
Här får du veta hur Malmö stad handskas med personuppgifter:

Priset är uppkallat efter Eleonora Aldin

Eleonorapriset är uppkallat efter Eleonora Aldin. Hon föddes med en ovanlig sjukdom som ledde till flera funktionsnedsättningar. Eleonora dog när hon var tre och ett halvt år. Funktionsstödsnämnden har uppkallat priset efter Eleonora för att uppmärksamma personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

Delas ut av funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden delar ut Eleonorapriset till en eller flera personer, verksamheter eller föreningar som har ökat medvetenheten om funktionsnedsättningar och bidragit till ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla. Eleonorapriset delades ut för första gången 2019.

Prisceremoni söndagen den 3 december

Pristagaren tar emot Eleonorapriset i samband med en ceremoni på internationella funktionshinderdagen den 3 december. I år är det en söndag och alla intresserade är välkomna att vara med på ceremonin. Det är öppet hus och du behöver inte anmäla dig.

När: klockan 13.00-14.00
Var: ljushallen (entréplan) på Fänriksgatan 1 i Malmö
Tillgänglighet: ramp från gatuplan för rullstol finns.

Eleonoraprisets ceremoni visas också digitalt som en tv-sändning på funktionsstödsförvaltningens facebooksida.

Eleonorapriset 2022 tilldelades FIFH Malmö

Stoltheten gick inte att ta miste på när Paul Hansson och Peter Nilsson från parasportförbundet FIFH Malmö tog emot Eleonorapriset till minne av Eleonora Aldin under en ceremoni på internationella funktionshinderdagen den 3 december 2022 på funktionsstödsförvaltningen i Malmö.

Föreningen får priset för sitt uthålliga engagemang och vilja att ständigt utvecklas inom parasporten. Genom att personer med funktionsnedsättningar ges samma möjligheter till att tävla och motionera bidrar föreningen till ett mer inkluderande och socialt hållbart samhälle för alla.

Från vänster: Roko Kursar, funktionsstödsnämndens ordförande, Richard Lundqvist och Emma Aldin, Eleonoras föräldrar samt Peter Nilsson och Paul Hansson, FIFH Malmö

Kontakta oss

sv