$left
$middle

Eleonorapriset - pris inom LSS

Tycker du att en person, verksamhet eller organisation gjort någonting bra för personer med LSS-insats i Malmö?
Då kan du föreslå att de ska få Eleonorapriset.

Pristagaren får en gåva, ett diplom och 5 000 kronor och tar emot Eleonorapriset i samband med en ceremoni på internationella funktionshinderdagen den 3 december varje år.

Lämna din nominering

Du kan lämna förslag på mottagare av Eleonorapriset 2022 från den 15 augusti till den 15 oktober.

Priset är uppkallat efter Eleonora Aldin

Eleonorapriset är uppkallat efter Eleonora Aldin. Hon föddes med en ovanlig sjukdom som ledde till flera funktionsnedsättningar. Eleonora dog när hon var tre och ett halvt år. Funktionsstödsnämnden har uppkallat priset efter Eleonora för att uppmärksamma personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

Delas ut av funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden delar ut Eleonorapriset till en eller flera personer, verksamheter eller föreningar som har ökat medvetenheten om funktionsnedsättningar och bidragit till ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla. Eleonorapriset delades ut för första gången 2019.

Så hanterar vi personuppgifter

De personuppgifter du lämnar, till exempel namn och telefonnummer, kommer bara att användas vid nominering av Eleonorapriset. Funktionsstödsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR 2016/679).
Här får du veta hur Malmö stad handskas med personuppgifter:

sv