Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Om du känner någon som arbetar aktivt med mänskliga rättigheter och som har gjort en insats som är värd att uppmärksamma kan du nominera den personen till MR-priset, Malmö stads pris för mänskliga rättigheter.

Obs! nomineringen under hösten 2020 utgår på grund av covid-19.

Det går också bra att nominera föreningar, organisationer eller andra nätverk. Prissumman är 50 000 kronor. 

Genom MR-priset vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Vem som helst kan nominera någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan till exempel vara att

  • motverka utanförskap
  • främja antidiskrimineringsarbete
  • främja jämställdhet
  • främja barns rättigheter
  • utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken.

Tidigare vinnare