$left
$middle

Priser inom miljö och hållbarhet

Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett inom föreningslivet.

Föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad

Priset delas ut till en förening eller organisation i Malmö som genom ideella insatser bidrar till att Malmö blir en hållbar stad. Priset är på 20 000 kronor. Via länken nedan kan du nominera en förening du tycker förtjänar priset.

Nomineringen är nu stängd. Tack till alla som skickat in en nominering. Vinnaren presenteras senare i höst.

Tidigare vinnare

Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Priset belönar en person, företag eller sammanslutning i Malmö som engagerar sig för hållbarhetsfrågor i Malmös näringsliv. Nominering sker under hösten och priset delas ut i februari på Malmö näringslivsgala. Priset är på 30 000 kronor.

Kontakta oss

sv