$left
$middle

Föreslå vem som ska få Eleonorapriset

Om du har ett förslag på mottagare av Eleonorapriset kan du nominera en person eller organisation genom formuläret längre ner på sidan .

Du kan lämna förslag på pristagare från den 15 augusti till den 15 oktober 2022.

Eleonorapriset är ett pris som delas ut till personer och organisationer
som har gjort någonting bra för personer med LSS-insats i Malmö.
Priset delas ut av politikerna i funktionsstödsnämnden i Malmö.
Den som får priset får en gåva, ett diplom och 5 000 kronor.

De personuppgifter du lämnar, till exempel namn och telefonnummer, kommer bara att användas vid nominering av Eleonorapriset. Funktionsstödsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR 2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.

sv