$left
$middle

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad.

Nämndens uppdrag

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ligger på en socialnämnd. Undantaget är de uppgifter som de två andra socialnämnderna (funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden) ansvarar för. Det är kommunfullmäktige som beslutat om gränsdragningen mellan de tre socialnämnderna. Vilket uppdrag hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har finns att läsa i nämndens reglemente.

Nämndens målgrupper

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden riktar sig till tre målgrupper:

 • äldre människor
 • vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning
 • vuxna människor med somatisk sjukdom.

Detta innebär att nämnden, genom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, bland annat har vård- och omsorgsboenden (särskilda boenden), hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboenden, dagverksamheter för personer med demenssjukdom, avlösning och ledsagning, öppna mötesplatser för seniorer, med mera. Nämnden beslutar om budget och mål och ansvarar ytterst för verksamheterna.

Förtroendevalda politiker

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Ordförande är Anders Rubin (S), anders.rubin@malmo.se.
Förste vice ordförande är Joel Laguna Ascacivar (L), joel.laguna@malmo.se.
Andre vice ordförande är Albin Schyllert (M), albin.schyllert@malmo.se.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens förtroendevalda politiker samlade.

Sammanträdesdagar

Nämnden har möten en gång i månaden med undantag för juli månad. Mötena är inte öppna för allmänheten, men nämndens beslutsunderlag publiceras ungefär en vecka innan mötet.

Sammanträdesdatum för 2023

 • 26 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 28 april
 • 24 maj
 • 20 juni
 • 30 augusti
 • 29 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 20 december.

Kontakta oss

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

E-post:
hvo@malmo.se
Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00–17.00
sv