$left
$middle

Hantering av personuppgifter i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

När du ansöker om plats på ett boende för äldre eller när du får hjälp i hemmet behöver vi samla in och spara personuppgifter om dig.

Vilka uppgifter som vi samlar in och hur länge vi sparar dem skiljer sig åt beroende på om uppgifterna används inom våra verksamheter för socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Frågor och klagomål gällande personuppgiftshantering

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig direkt till förvaltningen eller till Malmö stads dataskyddsombud. Om du har klagomål på hur hälsa-, vård- och omsorgsnämnden behandlar dina personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen.

Malmö stads dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@malmo.se
Adress: August Palms plats 1, 205 80 Malmö
Tel. 040 – 34 10 57

Mer generell information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter hittar du på malmo.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om vilka rättigheter du har som registrerad.

Kontakta oss

  • Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

sv