Förskolan Rolf

Förskolan Rolf

Förskolan Rolf har ljusa, fräscha lokaler i ett område med blandad bebyggelse. Förskolan har en nyanlagd, stor och stimulerande gård.

Verksamheten består varje vecka av temaarbete, gymnastik/rörelse, språklek, drama, gemensam sångstund och empatiövningar.

Cykelavdelningen Vintergatan

Förskolan Rolf bedriver uteverksamhet på cykelavdelningen Vintergatan.

Avdelningar

Solen (1-3 år)
Månen (1-3 år)
Stjärnan (3-4 år)
Vintergatan, cykelavdelning (5-6 år)

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 23 januari 2023
  • 3 maj 2023

Kontakta oss

Solen: 073-370 89 63
Månen: 073-370 89 23
Stjärnan: 073-370 88 55
Vintergatan Cykelavdelning: 073-322 45 39
Köket: 073-767 58 49

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv