Förskolan Rolf

Vi på förskolan Rolf har nära till mycket, exempelvis Folkets park och grönområden med temalekplatser. Vi har organiserat verksamheten i åldersindelade grupper. I våra inköp av livsmedel väljer vi ekologiska alternativ så långt det är möjligt.

Om förskolan

Förskolan Rolf har en egen avgränsad gård som uppmuntrar till utforskande och lek. Vi bedriver även uteverksamhet på cykelavdelningen Vintergatan. Hos oss arbetar vi aktivt med värdegrundsfrågor och är nyfikna på varandras likheter och olikheter. Vår personal deltar i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Vår vision är att barnen ska vara medskapare av sin nutid och sin framtid.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. I projekten får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, till exempel i sång, rörelse, dans och skapande. Vi erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att alla barn kan leka, utforska och experimentera hela dagen. Personalen arbetar medvetet språkutvecklande och dokumenterar och synliggör barnens lärprocesser. Vi ser olikheter som en tillgång och en källa till nytt lärande.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.30. Vi välkomnar de barn som lämnas tidigt på morgonen på vår gemensamma öppningsavdelning. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 8.00 varje dag. I den dagliga verksamheten förekommer många varierande aktiviteter som till exempel rita, måla, pyssla, sjunga, dansa. Vi arbetar ofta i mindre projektgrupper där vi utgår från barnens intressen och utforskar olika spännande ämnesområden tillsammans.

Lunch serveras klockan 11:00 -11:30. De yngre barnen äter före de äldre barnen. Mellanmål serveras från cirka klockan 14.00 beroende på vila. På eftermiddagen har barnen möjlighet att fortsätta utforska utifrån förmiddagens aktiviteter eller välja annat som erbjuds på avdelningen. Förskolan stänger klockan 17:30.

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion. Det betyder att du som förälder är ett viktigt stöd för ditt barn, samtidigt som du får god insikt i vår verksamhet. Du får också en chans att lära känna personal och barn på avdelningen. Du som förälder känner ditt barn bäst och vi kommer att fråga dig om vad ditt barn är van vid, vad det tycker om att leka med, hur det vill bli tröstat samt hur det tycker om att somna osv. Vi är även nyfikna på er familj, vilka språk ni pratar samt traditioner och högtider som är viktiga för er. Detta är värdefull information för oss som arbetar på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi bjuder in till föräldramöte och utvecklingssamtal varje år och vårdnadshavare är alltid välkomna att boka extra möte när ni önskar. Rektor bjuder in till föräldraråd en gång per termin. Varje avdelning skriver månadsbrev med information om pågående projekt samt berättar om annat som kan vara spännande eller viktigt att veta.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor, kan du ta kontakt med förste förskollärare Vildana Jugo. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 augusti 2023
  • 15 november 2023

Våra avdelningar

Solen (1-3 år): 0733-70 89 63
Månen(1-3 år): 0733-70 89 23
Stjärnan (3–4 år): 0733-70 88 55
Vintergatan, cykelavdelning: 0701-44 69 92
Köket: 0737-67 58 49

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

Förskolan Rolf

Besöksadress:
Sofielundsvägen 59

Nerma Bajramovic

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0723-542741

Sharon Haffajee

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0733-816517

Vildana Jugo

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0738-513997
sv