Sofielunds förskola

Sofielunds förskola har sex avdelningar och ligger centralt med närhet till Folkets park, Möllevångstorget och Enskifteshagen. Förskolan har en egen avgränsad gård som uppmuntrar till utforskande och lek. Vi har ett nära samarbete med övriga förskolor i området, utifrån gemensamt tema.

Om förskolan

Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och är nyfikna på varandras likheter och olikheter. Vår vision är att barnen ska vara medskapare av sin nutid och sin framtid. Förskolan har ett tillagningskök där vi i största möjliga mån använder oss av ekologiska livsmedel och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

Utbildning i förskolan

En viktig grund i vår utbildning är att barnen delas in i mindre grupper under dagen. Barnen ges på detta sätt möjlighet att upptäcka, utforska och skapa utifrån sina egna förutsättningar. Vi utgår från barnens intressen i vårt projekterande arbetssätt och tar vara på barnens förundran och tankar. Vi erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att alla barn kan leka, utforska och experimentera hela dagen. Vi arbetar medvetet språkutvecklande och dokumenterar och synliggör barnens lärprocesser. Vår personal deltar i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.30 och tar emot de första barnen på någon av yngrebarnsavdelningarna. När det börjar närma sig frukost, går de äldre barnen upp till ovanvåningen. Frukost serveras klockan 8. Under förmiddagen pågår undervisning både inomhus och utomhus. Under förmiddagen äter vi frukt.

Innan lunch har alla avdelningar samling där vi pratar om vad vi gjort i våra olika grupper. Vi sjunger, rimmar och ramsar också. Lunch äter de yngre barnen ca 11, och de äldre barnen ca 11.30. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en lugn stund tillsammans.

Mellanmål äter vi klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Vid klockan 16.30 slår vi ihop oss på en av avdelningarna och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion. Det betyder att du som förälder är ett viktigt stöd för ditt barn, samtidigt som du får god insikt i vår verksamhet. Du får också en chans att lära känna personal och barn på avdelningen. Du som förälder känner ditt barn bäst och vi kommer att fråga dig om vad ditt barn är van vid, vad det tycker om att leka med, hur det vill bli tröstat samt hur det tycker om att somna osv. Vi är även nyfikna på er familj, vilka språk ni pratar samt traditioner och högtider som är viktiga för er. Detta är värdefull information för oss som arbetar på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi bjuder in till föräldramöte och utvecklingssamtal varje år och vårdnadshavare är alltid välkomna att boka extra möte när ni önskar. Rektor bjuder in till föräldraråd en gång per termin. Varje avdelning skriver månadsbrev med information om pågående projekt samt berättar om annat som kan vara spännande eller viktigt att veta.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor, kan du ta kontakt med förste förskollärare Tove Liljekvist. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 augusti 2023
  • 16 november 2023

Våra avdelningar

Knoppen: 0733-05 07 41
Stenen: 0733-05 07 50
Lövet: 0733-05 07 78
Stubben: 0733-05 08 52
Kotten: 0733-05 08 69
Hagen: 0733-05 09 12

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

Sofielunds förskola

Besöksadress:
Rolfsgatan 10a

Lisa Schumacher

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
+46 707174672

Sharon Haffajee

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0733-816517

Tove Liljekvist

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0738-514004
sv