Solkattens förskola

Solkattens förskola ligger på andra våningen i ett flerfamiljshus i centrala Malmö alldeles intill Folkets Park. Förskolan har en egen avgränsad gård på taket, vilket skapar en trygg utemiljö där barnen slipper trafik, buller och avgaser.

Om förskolan

Förskolan består av tre avdelningar, två för de yngre barnen och en för de äldre. Våra lokaler är ljusa och rymmer, förutom avdelningarna, även ett litet förskolebibliotek. På vår gård har vi både lekredskap, klätterställning och planteringslådor där vi odlar tillsammans. Med våra lådcyklar tar vi oss lätt till olika kulturevenemang i staden och på utflykter till olika temalekplatser eller andra spännande utflyktsmål.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. Vi organiserar de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06.30. Avdelningarna äter en god och näringsriktig frukost tillsammans 08.00. Vid niotiden går barn och pedagoger till sina respektive avdelningar för att tillsammans gå igenom vad som ska hända under dagen. Under förmiddagen delar vi in oss i mindre grupper för olika aktiviteter, såsom skapande i ateljén, musikstunder och utforskande av natur och teknik. Vi är även ute en stund.

Vid 11.15 äter vi en gemensam lunch. Maten kommer från en närliggande förskola där kocken lagar mat med hög kvalitet och ständig strävan efter att öka andelen ekologiskt, närodlat och vegetariskt. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en lugn stund med sagor, mys med mera. På eftermiddagen har barnen möjlighet att fortsätta utforska utifrån förmiddagens aktiviteter eller välja annat som erbjuds på avdelningen. Vi äter mellanmål 14.30. Barnen erbjuds utevistelse även på eftermiddagen. Kring 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du är med ditt barn hela dagen på förskolan. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat och blöjbyte. Med dig som fast punkt kommer barnet successivt att utforska sin nya omgivning och knyta kontakter i sin egen takt. Du ska finnas till hands så att barnet kan återvända till dig vid behov, allt för att skapa trygghet. Personalen anpassar inskolning efter varje barn så att den blir så bra som möjligt för barnet och hela familjen.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om den dagliga dialogen vid lämning och hämtning. Vi erbjuder samverkan för vårdnadshavare, där pedagoger och rektor informerar och samverkar om det pedagogiska innehållet och du får ytterligare insyn i vår utbildning. Vi bjuder även in till möten, vernissager och dropin. På förskolan finns dokumentation om vad vi gjort under dagen och genom våra månadsbrev berättar vi även vad vi planerar framåt. Varje år blir du inbjuden till utvecklingssamtal. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Är du intresserad av att besöka oss? Så roligt, du är varmt välkommen! Kontakta biträdande rektor Eva J Magnusson eller förste förskollärare Linnea Lindberg Giannopoulou så bokar vi en tid. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 27 september 2023
  • 27 november 2023

Våra avdelningar:

Planeten: 0733-59 38 32
Stjärnan: 0733-59 46 84
Månen: 0733-59 45 98
Köket: 0733-59 43 57

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv