Solkattens förskola

Solkattenflicka

Förskolan ligger två trappor upp i ett flerfamiljshus och består av tre avdelningar: Stjärnan med barn 1-3 år, Planeten med barn 1-3 år samt Månen med barn 3-5 år

Vi ser varje barn som kompetent och vi som pedagoger vill öppna upp, lyssna, förstå och bygga upp en nyfikenhet tillsammans med dem. Detta gör vi genom att inte bara titta på vad barnen gör, utan aktivt fråga och sedan lyssna med alla sinnen när de berättar. I dialog med oss pedagoger och i samspel med andra barn ger vi dem tillfällen att tänka själva och utvecklas tillsammans.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 21 september 2022
  • 1 december 2022

Kontakta oss

Planeten: 0733-59 38 32
Stjärnan: 0733-59 46 84
Månen: 0733-59 45 98
Köket: 0733-59 43 57

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv