Gröna Dockans förskola

Gröna Dockans förskola ligger i Västra hamnen. Förskolan har sex avdelningar och är inrymd i fristående hus med egen gård. I närområdet finns tillgång till vackra miljöer, bibliotek och museum.

Om förskolan

Förskolan är byggd i vinkel i ett plan. Lokalerna är ljusa och rymliga med stora fönster. Varje avdelning har tillgång till egen ateljé och eget kök. Det finns ett gemensamt bibliotek på förskolan med böcker på olika språk. Förskolans gård är stor och ge möjlighet till varierade aktiviteter för alla åldrar. Alla avdelningarna har en tvillingavdelning med ett utvecklat samarbete för att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och trygghet för varje enskilt barn. På vår förskola har vi ett kök med egen kock som lagar all mat.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. Vi organiserar de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Verksamheten är präglad av digital teknik och delaktighet står i fokus i undervisningen, både inom- och utomhus.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.30 på avdelningen Kabyssen. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 8:00 varje dag. Efter frukosten sätter våra pedagogiska aktiviteter igång både inomhus och utomhus. Under förmiddagen äter vi frukt.

Klockan 11.00 äter vi en gemensam lunch och därefter sover de yngsta barnen. De äldre barnen får vila med en lugn aktivitet till exempel sagostund.

Vi äter mellanmål klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen.

Vid 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen Kabyssen och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. 17:30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

På vår förskola har vi föräldraaktiv inskolning. Det betyder att vårdnadshavare är med och deltar i verksamheten tillsammans med sina barn under inskolningen. Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med varje dag den första tiden. Det är viktigt att du som förälder känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn. Självklart vill vi samarbeta med dig för att inskolningen ska bli så bra som möjligt. Vi är lyhörda för önskemål.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Informationsbrev skickas ut kontinuerligt från varje avdelning.

Besöka förskolan

Vi har visning av vår förskola den 24 april kl 10-11 samt den 23 oktober kl 10-11. Boka ditt besök med biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. För barnens säkerhet behöver ni visa legitimation vid besöket.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 28 augusti 2023
  • 17 november 2023

Våra avdelningar

Gröna Dockans förskola: 0721-90 96 00

Kabyssen: 0721-90 86 04 
Kompassen: 0721-90 85 84
Kajutan: 0721-90 90 73
Koggen: 0721-90 85 95
Skonaren: 0733-05 12 92
Skutan: 0721-90 85 88
Köket: 0721-90 96 00

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv