Segeparks förskola

Segeparks förskola finns i stora rymliga lokaler med en nyanlagd grönskande förskolegård. Den ligger i det klimatsmarta Segeparksområdet på Kirseberg med närhet till Beijers park. Förskolan har sex avdelningar.

Om förskolan

Förskolans lokaler är fördelade på två våningar, med gott om utrymme. Vår natursköna gård erbjuder en varierad miljö med gungor, cykelbana, sandlåda och klätterställning. Vi har också utebygge, uteateljé, vattenlek och en sinnesträdgård där vi odlar tillsammans med barnen.

Utbildning i förskolan

Hos oss får barnen förutsättningar att utvecklas genom lek, skapande och utforskande. Vi arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt och att goda relationer är en förutsättning för barns trygghet och lärande. Miljöerna på förskolan, det pedagogiska innehållet och den planerade undervisningen riktar sig till barnens behov och intressen. Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar.

En dag på förskolan

Klockan 6.15 öppnar förskolan på avdelningen Gläntan. En varierad och näringsrik frukost serveras klockan 8.00. Avdelningarna samarbetar över frukosten. Vid 9.00 går barn och pedagoger går till respektive avdelning. Under förmiddagen har vi planerad undervisning både inomhus och utomhus. Under förmiddagen erbjuds barnen frukt.

Klockan 11.00 serverar köket en varierad och näringsrik lunch. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen erbjuds högläsning och utevistelse. Klockan 14.00 äter vi mellanmål. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Vid 16.30 slår vi ihop avdelningarna på Gläntan eller ute på gården. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Inskolningen anpassas efter varje enskilt barns behov och du som vårdnadshavare är viktig för att skapa trygghet hos ditt barn. Du är tillsammans med barnet och deltar aktivt i verksamheten och hjälper till vid till exempel aktiviteter, vila, mat och blöjbyte. En pedagog är ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar. Första dagen består av ett kortare besök och därefter utökas tiden successivt. Räkna med att inskolningen tar ca 14 dagar, då ni behöver finnas tillgängliga om barnet till exempel skulle behöva hämtas tidigare än vi planerat.

Kommunikation med vårdnadshavare

Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och ser relationen till vårdnadshavare som viktig. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per år, finns det behov av fler så prata med personalen på ert barns avdelning. Vid två tillfällen per år erbjuder vi olika former av vårdnadshavarsamverkan där ni får information om det pedagogiska innehållet. Förskolan använder närvarosystemet Tempus, vilket innebär att pedagogerna använder sina tjänstetelefoner för att checka in och ut barnen.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan kan du kontakta förste förskollärare Sofia Lundberg Saric. Har du andra frågor, kontakta biträdande rektor Jannike Odubeyi Persson. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 september 2023
  • 29 november 2023

Våra avdelningar

Kotten: 0709-90 88 37
Skogen: 0729-61 10 19
Stubben: 0766-39 45 57
Pyret: 0709-30 02 76
Dungen: 0709-30 05 62
Gläntan: 0709-30 07 27

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv