Lugnets förskola

Lugnets förskola ligger i området Lugnet i centrala Malmö. Vi finns på bottenvåningen i två bostadshus och rör oss över två gårdar och närliggande parker och lekplatser. Välkommen till en förskola med hjärta och driv!

Om förskolan

På Lugnets förskola finns fem enheter och ett torg som är fördelade i två hus. Varje enhet har en rik lärmiljö utformad efter barnens intresse där närvarande pedagoger följer barnens lärprocesser. Då vi har två hus har vi turen att ha två gårdar där vi varje dag har undervisning i form av stationer. Vi är ofta ute i Lugnets park där vi också har undervisning kopplat till de processer som barnen är inne i just för tillfället.

Utbildning i förskolan

Hos oss får ditt barn utvecklas genom att leka, skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik utbildning. Förskolans enheter är indelade efter ålder och lärmiljöerna och det pedagogiska innehållet är anpassade efter barnens behov och intressen. Vi arbetar tematiskt och utforskande. Vi utgår från barnens intressen och funderingar för att sedan utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Klockan 8.00 serveras en varierad och näringsriktig frukost. Klockan 9.00 delar barn och pedagoger in sig i mindre temagrupper för att skapa goda förutsättningar för trygghet och lärande. Under förmiddagen arbetar barnen i sina temagrupper, inomhus, utomhus eller både och. Under denna stund erbjuds barnen frukt. Innan lunch har vi en samling där vi pratar om vad vi gjort i våra temagrupper samt sjunger, berättar, rimmar och ramsar.

Vi äter en gemensam lunch klockan 11.00. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen har uppevila med lugnare aktiviteter. Vi äter mellanmål klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Vid klockan 16.00 slår vi ihop oss på stängningsenheten eller utomhus och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning där vi tillsammans skolar in ditt barn. Under inskolningen är det du som vägleder ditt barn in i förskolans värld och de vardagliga situationerna under dagen på förskolan. Det är en trygghet för barnet att ha en vårdnadshavare med sig under inskolningen samtidigt som det ger er en helhetsbild av utbildningen. En av pedagogerna är ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla nya barn. Dag 1-3 är ni välkomna 9.15-14, dag 4-5 lämnar du barnet hos oss men finns tillgänglig vid behov. Vecka 2 är barnets tider 8-14 eller 9-15.

Kommunikation med vårdnadshavare

En god kommunikation mellan förskola och hem är grunden för en god omsorg, utveckling och lärande hos oss på förskolan. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig för att du som vårdnadshavare ska få veta hur barnet haft det under dagen. Vi kommunicerar också med varandra genom appen Tempus, där du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro, ta emot meddelanden med mera. Varje termin erbjuder vi någon form av föräldramöte. Utvecklingssamtal erbjuds varje år samt vid behov.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan har vi visning 18 september, 2023 kl 15.00 samt 11 december, 2023 kl 9.15. För att anmäla dig till visning kontakta Emilia Lagerstedt (förste förskollärare), Jayne Blomgren (biträdande rektor) eller Ninni Hyleborg (rektor). Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 25 augusti 2023
  • 8 december 2023

Föräldraråd

Nästa föräldraråd, ett forum för alla vårdnadshavare med barn på Lugnets, Sjöhästens, Tranan och Bastionens förskola sker digitalt den:

  • 18 oktober kl 17.00-18.00

Länk till mötet kommer i kalenderhändelser i Tempus eller mailas ut till den som så önskar.

Varmt välkomna!

Kontakta oss

Svanen: 0733-01 81 90
Måsen: 0708-77 85 95
Svalan: 0768-53 34 19
Flamingon: 0766-29 34 33
Nya Tukanen: 0723-86 52 95
Gamla Tukanen: 0708-77 91 33

Kök hus A: 0733-85 77 90
Kök hus B: 0733-85 77 93

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv