Segevångs förskola

På Segevångs förskola får barnen möjlighet att utmanas, deras erfarenheter tas tillvara och vi skapar upplevelser som bidrar till lärande och utveckling utifrån barnens egna behov och deras intressen.

Om förskolan

Förskolan har fyra avdelningar och ett gemensamt bibliotek som en mötesplats för språk och berättande i olika former och på olika språk. Vår gård inbjuder till en mängd lekar och aktiviteter. I förskolans tillagningskök lagar vår kock till stor del maten från grunden och vi eftersträvar stor del av ekologiska, kravmärkta och säsongsbundna produkter. Vi har minskat på andelen kött och serverar vegetarisk kost två dagar i veckan.

Utbildning i förskolan

På förskolan får barnen möjlighet att lära och utvecklas på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. I läroplanen står det bland annat att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och detta är något vi alltid strävar efter. Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen, frågor och funderingar. Vår utbildning erbjuder en mängd olika uttrycksformer för barns utveckling och lärande: genom lek, skapande, berättande, sång, musik, rörelse, natur och miljö.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15 och vid 8.00 serveras en varierad och näringsriktig frukost. Måndag-torsdag klockan 7.30-9.00 har ett arbetslag per dag planeringstid. Då samarbetar avdelningarna och barnen möter barn och pedagoger från andra avdelningar. Vi ser det som en möjlighet för lek och relationsskapande. Klockan 9.00 går barn och pedagoger till sina avdelningar. Förmiddagen innehåller ofta undervisning i projektgrupper, inomhus och utomhus. Under förmiddagen eller i samband med lunchen erbjuds barnen frukt.

Runt klockan 11 äter vi lunch som tillagas i förskolans kök. Efter lunch sover de barn som är i behov av det och de andra barnen erbjuds en lugn aktivitet, till exempel sagostund. Mellanmål serveras runt kl. 14.15. De flesta dagar är vi ute även på eftermiddagen. Vid klockan 16.30 är det sammanslagning på en avdelning eller ute på gården. 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Vi anpassar inskolningen efter varje enskilt barn och utgår från en föräldraaktiv inskolning där du är med och hjälper till med exempelvis blöjbyte och mat. Med en positiv och aktiv inställning stöttar du ditt barn att lära känna förskolan som en rolig och trygg plats. Första dagen brukar bestå av en timmes besök som därefter utökas. Under cirka 14 dagar behöver ni finnas tillgängliga om barnet till exempel skulle behöva hämtas tidigare än planerat. Efter inskolningen önskar vi att du har en god insikt i verksamheten och vet vad ditt barn får uppleva på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Varje termin erbjuder vi föräldramöte och/eller drop in. Minst en gång per år eller vid behov bjuder vi in till utvecklingssamtal. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten och det är viktigt att du har kontakt med pedagogerna när du lämnar och hämtar ditt barn. Barnens närvaroregistrering sker genom det digitala verktyget Tempus som pedagogerna hanterar via sina tjänstetelefoner. Om någon annan ska hämta ditt barn, meddela pedagogerna. Personen behöver legitimera sig.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan, kontakta förste förskollärare Alexandra Dahlbeck. För andra frågor, kontakta biträdande rektor Anneli Hansson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 11 september 2023
  • 1 december 2023

Våra avdelningar

Gullvivan: 0709-90 88 16
Prästkragen: 0709-35 14 21
Vitsippan: 0709-90 88 27
Vallmon: 0734-33 57 84
Köket: 0733-03 64 09

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

Segevångs förskola

Besöksadress:
Segevångsgatan 23

Anneli Hansson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0729-636655

Sandra Croon

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0733-242638

Alexandra Dahlbeck

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0738-518176
sv