Östra Fäladens förskola

Östra Fäladen består av en enplansbyggnad med fyra avdelningar, två yngrebarnsavdelningar, Galaxen och Norrskenet, och två äldrebarnsavdelningar, Kometen och Vintergatan.

Om förskolan

Förskolan har en stor, uppväxt gård med olika miljöer där olika former av lek, utforskande och undervisning är möjliga. Inomhus har vi generösa ytor, vilket gör det möjligt för barnen att leka ostört i en mindre grupp eller exempelvis bygga på en större yta tillsammans. Förskolan har ett eget bibliotek med ett stort utbud av böcker i olika genrer och på många olika språk. Vi vill att våra böcker ska spegla en mångfald ur ett samhällsperspektiv.

Utbildning i förskolan

Barn är individer med egna erfarenheter och kunskaper, därför strävar vi efter en tydlig koppling mellan det som barnen är intresserade av och det vi planerar i vår undervisning. Olika former av litteratur är ofta utgångspunkt i det projekterande arbetet på avdelningarna. Leken och barns rätt att ha inflytande över sin dag på förskolan är två bärande delar i vår utbildning. Vi lägger mycket tid på att bygga ett klimat i grupperna som främjar relationsskapande och det sociala samspelet. Mångfald och olikheter ser vi som en tillgång.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.15 och då är alla avdelningar tillsammans. Klockan 7.30 är alla avdelningar bemannade och strax därefter går barn och pedagoger över till sina respektive avdelningar. Runt klockan 8.00 serveras en varierad och näringsriktig frukost. Under förmiddagen har vi planerad undervisning/utbildning i olika former, inne eller ute. Runt klockan 9.30 är det fruktstund. Vid klockan 11.00-11.30 äter barnen lunch. De yngre barnen lite tidigare och de äldre barnen lite senare.

Efter lunch sover många barn. De barn som inte sover, leker med kompisar, eller är inne i någon planerad undervisning inomhus eller utomhus. Mellanmål serveras vid klockan 14.15. Runt klockan 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen.

Introduktion och inskolning

Inskolningens upplägg anpassas efter varje enskilt barns behov. Första dagen brukar bestå av en timmes besök. Då får barnet och du träffa pedagogerna på barnets avdelning samt en del av barnen i barngruppen. Tiden utökas därefter successivt. Räkna med att inskolningen tar cirka 14 dagar och då behöver ni finnas tillgängliga om barnet till exempel skulle behöva hämtas tidigare än vi planerat. Målet är att du som förälder efter inskolningen ska ha god insikt i hela verksamheten och veta vad ditt barn får uppleva på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är viktig för att skapa en så god utbildning och undervisning som möjligt för barnen. Olika former av möten där vi kan samtala både om utbildningen/undervisningen i stort och för varje enskilt barn erbjuds varje termin. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ser vi också som viktiga stunder för att mötas.

Besöka förskolan

Om du blir nyfiken på vår förskola och vill besöka oss, så är du välkommen att ta kontakt med förste förskollärare Pia Nilsson. För andra frågor kontakta biträdande rektor Katarina Bergqvist. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 september 2023
  • 6 december 2023

Våra avdelningar

Vintergatan: 0709-12 41 64
Galaxen: 0708-32 94 31
Norrskenet: 0708-32 94 78
Kometen: 0723-93 96 25

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv