Triangelns förskola

Triangelns förskola ligger mitt i centrala Malmö nära Triangelns köpcentrum och citytunneln. Förskolan ligger på taket skyddad från trafik en våning upp. Hos oss har vi leken i fokus och vill att det man gör inomhus också ska vara möjligt att förverkliga utomhus.

Om förskolan

Vår förskola är fördelad på tre olika hus med totalt nio avdelningar. I det ena huset finns tre avdelningar, två för yngre barn och en för de äldre. I huset på andra sidan gården finns fem avdelningar där två är för yngre barn och tre för äldre. Vi har även en tredje byggnad med en mindre avdelning och sex språkplatser. Språkavdelningen är för barn som har behov av extra stöd i den språkliga utvecklingen. Språkträningen vävs samman med övriga förskoleaktiviteter och sker naturligt och lekfullt i barngruppen.

Vår utemiljö är indelad i tre olika gårdar där barnen får möta bland annat odling och ateljévagnar vilket väcker både nyfikenhet och leklust. Vi har även promenadavstånd till flera parker, lekplatser och bibliotek.

All mat tillagas hos oss på förskolan. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

Utbildning i förskolan

På Triangeln arbetar vi i projekt där barnen får utforska tillsammans med våra pedagoger, vi värdesätter ett samspel och respekt mellan barn och vuxna. För oss är det viktigt att barnen får göra sina röster hörda och vi lyssnar aktivt på barnen för att skapa dialog.

Vårt fokus och vårt mål är även att skapa undersökande miljöer inomhus och utomhus. Barnen ska ha tillgång till varierat och utmanande material på förskolan. Detta innebär att barnen skapar i ateljéerna, bygger med naturmaterial och har sagoläsning utifrån olika perspektiv.

Just nu jobbar vi utifrån två prioriterade målområden i undervisningen. Det handlar om "magiska språk" där vi skapar ett sammanhang där barnen själva ska vilja uttrycka sig och kommunicera genom högläsning, berättande, samtal och reflektion. Vi erbjuder också möjligheter till olika estetiska uttrycksformer så som sång och musik, drama, dans och lera. Det andra området kallas för "digitalt meningsskapande", där ges barnen möjlighet att utforska och prova hur digitala verktyg fungerar i olika spännande projekt.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15 på Torget. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 8.00 varje morgon. Efter frukosten går några av oss ut och leker på gården medan andra stannar kvar i rum som inspiererar till lek och kreativitet. Klockan 9.00 delar barn och pedagoger in sig i sina projektgrupper för att skapa förutsättningar för trygghet, lärande och utveckling. Under dagen är barnen i olika sammanhang där de får möjligheter att möta bland annat magiska språk och skapa tillsammans med digitala verktyg.

Vi äter en gemensam lunch klockan 11.00. Efter lunchen sover de yngsta barnen medan de äldre får en uppevila med sagostund eller någon annan aktivitet inne eller ute. Vi äter mellanmål klockan 14.15 och de allra flesta går vi även ut på eftermiddagen.

Vid klockan 16.30 möts vi på torget eller ute för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.45 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Första dagen på förskolan får ni en kort introduktion om upplägget av inskolningen, vi ses mellan klockan 9.30 och10.30. Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten under den första veckan, tiderna är cirka 9.15-12.00. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att du och ditt barn ska känna trygghet för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om ditt barn behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för just ditt barn att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

För oss som arbetar på Triangelns förskola är en god kommunikation mellan hemmet och förskolan grunden till en god omsorg, lärande och utveckling. Vi värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning där du som vårdnadshavare får en liten berättelse om hur ditt barn haft det på förskolan under dagen.

Varje år har vi ett föräldramöte med varierat innehåll och under våren erbjuder vi även alla vårdnadshavare ett besök på förskolan för att ta del av barnens vardag. Vi erbjuder även ett utvecklingssamtal varje år och om du har behov av fler så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Den 15 november kl 15.30 har vi visning av förskolan. Om du vill vara med på visningen eller har andra frågor är du välkommen att ta kontakt med biträdande rektor Christina Danielsson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 september 2023
  • 6 december 2023

Våra avdelningar

Andromeda: 0766-23 85 66
Fenix: 0766-23 85 55
Herkules: 0766-23 85 61
Medusa: 0766-23 85 20
Pegasus: 0766-23 85 54
Cassiopeia: 0766-10 37 52
Stjärnan: 0708-37 64 52
Solen: 0708-37 64 22
Månen: 0708-37 64 70

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv