Juvelens förskola

Juvelens förskola ligger i ett nytt blomstrande kvarter, strax intill Rörsjöparken. Vår utemiljö består av en grön och lummig innergård och en fin inhägnad takterrass. Hos oss tillagas maten från grunden med ett ekologiskt fokus.

Om förskolan

Förskolan har fyra enheter som arbetar nära tillsammans. Alla enheter arbetar med att dela upp sig i mindre grupper. Vi har fokus på kommunikation, skapande och digitalt meningsskapande. Förskolan har ett eget välfyllt bibliotek och tillgång till flera digitala lärresurser/verktyg.

Utbildning i förskolan

Förskolan erbjuder en utbildning inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Lek, skapande, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intresse och behov. Vi organiserar oss och de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska erbjudas miljöer som tilltalar, är tillåtande och tillgänglig samt upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06.15. Frukostbuffé med gröt och smörgås serveras mellan 07.30-08.30. Fram till 08.30 är vi sammanslagna på två enheter, och när klockan blir 08.30 går barn och pedagoger in till respektive enhet. Klockan 09.00 börjar vår planerade undervisning. Oftast är vi uppdelade i mindre grupper och vi arbetar både inomhus och utomhus.

De yngre barnen äter lunch vid 10.45, och de äldre barnen äter klockan 11.45. Innan lunch brukar vi ha samling med till exempel sånger, ramsor eller sagor. Efter lunch vilar barnen. Några sover, medan andra har en lugn och avslappnande aktivitet som högläsning, massage eller liknande.

Mellanmål serveras 13.45 för de yngre barnen och 14.30 för de äldre barnen. Under eftermiddagen är vi ofta ute på vår gård eller indelade i mindre grupper inomhus. Runt 16.30 slår vi samman oss i huset, antingen på enhet Opalen eller ute på gården. 17.15 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

På Juvelens förskola arbetar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten klockan 9-14 under 3-4 dagar. Under tiden du är på förskolan är det du som tar hand om ditt barn och hjälper barnet med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och du som vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till. Förskolan har påbörjat ett arbete med Tempus Hemma för vårdnadshavare.

Besöka förskolan

Välkommen att besöka oss den 9 oktober kl 15.00 eller 15 november kl 15.00. Anmälan görs till isabelle.akerstrom@malmo.se.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 8 september 2023
  • 20 november 2023

Våra avdelningar

Opalen: 0733-01 82 08
Diamanten: 0708-76 80 78
Smaragden: 0708-76 77 86
Safiren: 0708-76 87 61
Köket: 0708-76 83 56

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv