Maria förskola

Maria förskola finns i moderna lokaler på Sorgenfri. Förskolan har upp till 158 platser fördelat på åtta åldersindelade grupper. Vi har en fantastisk gård och lådcyklar som möjliggör utflykter i hela staden.

Om förskolan

Förskolan är byggd i vinkel i två plan. Alla fönster i byggnaden är låga, så att barnen kan se ut mot gatan och gården. På gården finns en variation av miljöer och möjligheter för lek och rörelse. Här finns också plats för odling med barnen. Barnen får hållbar, god mat varje dag som lagas från grunden i vårt eget kök.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra lekmiljöer tillsammans med barnen. Vi organiserar de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Vi serverar frukost klockan 7.30 varje dag. Efter frukosten går vi ut och leker på gården eller så jobbar vi inomhus i mindre grupper.

Lunchen serveras kl 11. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en uppevila med till exempel sagoläsning eller andra lugna aktiviteter. Vi äter mellanmål kl 14. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen.Vid kl 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och avslutar förskoledagen tillsammans.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten under tre till fyra dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper det med mat, vila och blöjbyte. Så här gör vi för att barnet och du ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det utbildningens innehåll och mål. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal varje år och om det finns behov av fler samtal så bokar vi in det.

Besöka förskolan

Vi har visning av förskolan 22 maj kl 16-17. Kontakta biträdande rektor Nicole Maszczyk inför besök. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Obs! Visningstillfället 22 maj är fullbokat.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 31 augusti 2023
  • 9 november 2023

Våra avdelningar

Våning 1
Norrskenet: 0766-33 68 41
Skymningen: 0766-33 68 61
Sirocco: 0721-56 08 12
Kulingen: 0766-33 68 63

Våning 2
Mammamoln: 0766-33 68 65
Supernova: 0721-55 97 58
Stjärnfallet: 0721-56 08 14
Regnbågen: 0721-56 08 10

Köket: 0721-56 08 16

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv