Rörsjöns förskola

Rörsjöns förskola ligger i Rörsjöstaden, i två olika byggnader: Hus A och Hus B. Trots närheten till pulserande Värnhem finns vi i ett lugnt, tryggt och grönskande område. Vår gröna gård används flitigt under alla årstider.

Om förskolan

Förskolan består av två hus: Hus A, som är en äldre byggnad med två avdelningar och Hus B som är en nyare byggnad med åtta avdelningar. Båda husen är på två plan, de yngre barnen på plan 1 och de äldre på plan 2. Vi skapar utforskande och inbjudande miljöer både ute och inne där det kunskapssökande barnet stimuleras till lek, nyfikenhet, kreativitet, språk och rörelse. Förskolan har eget kök med kockar som erbjuder barnen en varierad meny där vegetarisk mat ingår varje vecka.

Utbildning i förskolan

Vår pedagogiska profil bygger på en stark tro på människans möjligheter. Alla barn föds rika och kompetenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vårt arbetssätt är att utforska tillsammans med barnen. Förskolans miljö har stor betydelse i vårt arbetssätt. Den ska vara föränderlig och stimulerande för att väcka barnens glädje, fantasi och nyfikenhet. Den ska vara tillåtande och inbjudande för att uppmuntra till kommunikation, lärande och lek. Vi organiserar oss i mindre grupper där barnen får större möjlighet att tillägna sig undervisningen. Olikheter ses som värden som berikar.

En dag på förskolan

Varje dag erbjuder vi stimulerande och utvecklande aktiviteter för våra förskolebarn. Dagarna rymmer pedagogiska aktiviteter, arbete med förskolans gemensamma projekt och ibland utevistelser med utflykt. Och vi äter förstås näringsriktig och god mat till frukost, lunch och mellanmål.

Klockan 6.15 välkomnar vi barnen på vår öppningsavdelning, 7.30 går barnen till sin respektive avdelning. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 8.00 varje dag. Varje avdelning har samling där vi går igenom vad som kommer att hända under dagen och där barnen ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av sin verksamhet. Här erbjuds olika utforskningsmöjligheter ute eller inne.

Lunchen äter vi på avdelningen ca 11:15 och mellanmål ca 14.00. Klockan 17 samlas vi på vår stängningsavdelning för fortsatt verksamhet till då förskolan stänger.

Introduktion och inskolning

Hos oss på Rörsjöns förskola har vi två veckors inskolning. Första dagen börjar med att du och ditt barn stannar en timme eller två. Du får en liten mapp med information som rör inskolningen, om vad barnen behöver ha med sig, förskolans rutiner, läroplanen, telefonnummer och vistelsetider. Du ska även fylla i ett barnkort om allergier, kontaktpersoner, vem som får hämta barnet etc. Andra dagen brukar frågor som rör verksamheten komma från vårdnadshavare. Du som vårdnadshavaren är med ditt barn under inskolningen för att skapa trygghet och få en insyn i förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Några veckor efter inskolningen erbjuder pedagogerna ett uppföljningssamtal.

Besöka förskolan

Visning av förskolan 3 oktober kl 15.00 och 14 november kl 15.00. Anmälan görs till förste förskollärare Helén Alm. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 6 september 2023
  • 20 november 2023

Våra avdelningar

Hus A
Slottet: 0729-87 26 11
Daggmasken: 0733-87 28 32

Hus B
Tellus: 0709-44 03 74
Luna: 0709-46 18 11
Kometen: 0721-83 55 24
Stjärnan: 0709-45 37 03
Solen: 0733-87 28 30
Molnet: 0733- 87 28 46
Rymden: 0733-87 28 36
Regnbågen: 0733-34 72 80

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv