Rörsjöns förskola

Rörsjöns förskola ligger i Rörsjöstaden, intill Rörsjöskolan i två olika byggnader Hus A och Hus B. Trots närheten till pulserande Värnhem finns vi i ett lugnt, tryggt och grönskande område.

Vår gröna gård används flitigt under alla årstider för att följa årstidens växlingar samt även i ett kunskaps- och ett hälsoperspektiv – till både lek och lärande.

Eget kök

Förskolan har eget kök med kockar som erbjuder barnen en varierad meny baserat på Livsmedelsverkets rekommendationer gällande näringsinnehåll för små barn.

Förskolan har ett utforskande arbetssätt där barnens val och deras kunskaper, tankar och teorier är centrala. Miljön på förskolan, den inre såväl som den yttre, har stor betydelse i detta arbetssätt.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetstveckling:

  • 23 januari 2023

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Besöka förskolan

Välkommen att besöka oss 17 januari kl 15.00 eller 7 mars kl 15.00. Anmälan görs till helen.alm@malmo.se

Kontakta oss

Har du frågor rörande placering av ditt barn kontakta Bitr. rektor Anna Merachtsaki

Hus A
Slottet: 0729-872611
Daggmasken: 0733-87 28 32

Hus B
Tellus: 0709-44 03 74
Stjärnan: 0709-45 37 03

Kometen: 0721-83 55 24
Luna: 0709-46 18 11

Solen: 0733-87 28 30
Molnet: 0733- 87 28 46

Rymden: 0733-87 28 36
Regnbågen: 0733-347280

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv