Lindens förskola

Lindens förskola ligger i Rörsjöstaden. Förskolan har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre. Trots närheten till pulserande Värnhem finns vi i ett lugnt, tryggt och grönskande område. Vår gård används flitigt under alla årstider.

Om förskolan

Vi skapar utforskande och inbjudande miljöer både ute och inne där det kunskapssökande barnet stimuleras till lek, nyfikenhet, kreativitet, språk och rörelse. Förskolan har eget kök med en kock som erbjuder barnen en varierad meny där vegetarisk mat ingår varje vecka.

Utbildning i förskolan

Vår pedagogiska profil bygger på en stark tro på människans möjligheter. Alla barn föds kompetenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vi har ett utforskande

arbetssätt tillsammans med barnen där förskolans miljö har stor betydelse. Miljön ska vara föränderlig och stimulerande för att väcka barnens glädje, fantasi och nyfikenhet. Den ska vara tillåtande och inbjudande för att uppmuntra till kommunikation, lärande och lek. Vi organiserar oss i mindre grupper där barnen får större möjlighet att tillägna sig undervisningen. Olikheter ses som värden som berikar.

En dag på förskolan

Vid 06.30 välkomnar vi barnen på vår öppningsavdelning. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 8.00 varje dag.

Varje avdelning har samling där vi går igenom vad som kommer att hända under dagen och barnen ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av sin verksamhet. Dagarna rymmer pedagogiska aktiviteter, arbete med förskolans gemensamma projekt och ibland utevistelser med utflykt. Här erbjuds olika utforskningsmöjligheter ute eller inne.

Lunchen äter vi på avdelningen vid 11:00 och mellanmål runt 14.00. Klockan 16.30 samlas vi på vår stängningsavdelning för fortsatt verksamhet till förskolan stänger runt 17.30.

Introduktion och inskolning

Lindens förskola har två veckors inskolning. Som vårdnadshavare är du med sitt barn vid inskolning för att skapa trygghet och få en insyn i våra dagar. Första dagen stannar ni bara en timme eller två. Vårdnadshavare får en mapp med information som rör inskolningen, om vad barnet behöver ha med sig, förskolans rutiner, läroplanen, telefonnummer och vistelsetider. Vårdnadshavare ska även fylla i ett barnkort om allergier, kontaktpersoner, vem som får hämta barnet etc.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Några veckor efter inskolningen har erbjuder pedagogerna ett uppföljningssamtal.

Besöka förskolan

Välkommen att besöka oss den 10 oktober kl 15.00 och 7 november kl 15.00. Anmälan görs till lina.thern@malmo.se.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 13 september 2023
  • 20 november 2023

Våra avdelningar

Tillia: 0733-28 24 84
Kotten: 0733-28 24 87
Kvisten: 0708-37 72 71
Kronan: 0708-37 72 83

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv