Lindens förskola

Illustraion av Lindens förskola

Lindens förskola är en nybyggd förskola med fyra avdelningar, två avdelningar för yngre barn och två för äldre barn. Ni hittar oss nu på Celsiusgatan 19 C i nybyggda lokaler.

I vårt område som består av Linden, Boken, Almen och Rörsjöns
förskolor har vi en gemensam vision. Vårt mål är att stärka barnen som demokratiska samhällsmedborgare.

Linden är en mångkulturell förskola och vi lägger stor vikt vid allas lika värde och arbetar för att bejaka varje barns ursprung. Vi värdesätter alla språk och erbjuder förutom det talade språket även möjlighet att uttrycka sig genom bilder, dans, drama, lera och musik.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetstveckling:

  • 6 september
  • 16 november

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss

Tillia: 0733-28 24 84
Kotten: 0733-28 24 87
Kvisten: 0708-37 72 71
Kronan: 0708-37 72 83

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Senast ändrad: