Vildrosens förskola

Vildrosens förskola är belägen i ett av bostadshusen på Bennets väg alldeles vid Rosengårds station. Förskolan ligger nära grönområden och flera lekplatser.

Om förskolan

På Vildrosen finns det fyra avdelningar som är åldersindelade, två avdelningar för yngre barn och två avdelningar för de äldre barnen.

En av våra avdelningar är en språkavdelning. Där finns sex platser för barn som har behov av extra stöd i den språkliga utvecklingen. Språkträningen vävs samman med övriga förskoleaktiviteter och sker naturligt och lekfullt i barngruppen.

Utbildning i förskolan

På vår förskola har vi barnens trygghet och lärande i centrum. Vi strävar efter ett projekterande arbetssätt där barnens intresse, tidigare erfarenheter och lust att lära är utgångspunkten för undervisningen. Barnen ska få upplevelser som stimulerar deras fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

På Vildrosen tar vi vara på barns förundran och erbjuder miljöer och material med koppling till våra projekt så att barn i alla åldrar kan leka, utforska och experimentera hela dagen.

En dag på förskolan

På Vildrosen öppnar vi klockan 6.15. Vi börjar tillsammans innan vi delar upp oss på respektive avdelning. Klockan 08.00 äter vi frukost.

Under dagen erbjuds barnen olika aktiviteter, utbildning och undervisning utifrån förskolans läroplan, barnens eget intresse och behov. Vi är både inne och ute.

Lunch äter vi klockan 11.00.

Klockan 14.00 har vi mellanmål och vid 15.45 slår vi ihop avdelningarna för att avsluta dagen tillsammans. Förskolan stänger kl. 17.00.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår två veckor och upplägget anpassas efter barnets behov. En av pedagogerna kommer att vara särskilt ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla nya barn. Du som vårdnadshavare känner ditt barn bäst och sitter på värdefull information för oss. Vi kommer att fråga vad ditt barn är van vid, vad barnet tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat och så vidare.

Målet med inskolningen är att du ska ha god insikt i verksamheten och veta vad ditt barn upplever på förskolan. Du får också chans att lära känna pedagoger och barn på avdelningen

Kommunikation med vårdnadshavare

Under läsåret bjuder vi in till olika former av samverkan med vårdnadshavare. Det kan vara drop in, föräldramöte eller liknande. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du som vårdnadshavare har behov av fler utvecklingssamtal eller samtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Marie Järnström eller förste förskollärare Maria Landby. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 9 februari 2024
  • 17 maj 2024

Våra avdelningar

Flamingon: 0709-23 76 74
Svanen: 0709-23 77 48
Duvan: 0709-23 75 49
Papegojan: 0733-52 91 74

Kontakta oss

Vildrosens förskola

Besöksadress:
Bennets väg 3 A

Marie Järnström

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0729-642368

Åsa Olofsson

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0768-522334

Maria Landby

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 731405341
sv